25 maja 2022
Zaburzenia ze spektrum autyzmu

W dniach 16 i 25 maja 2022 roku odbyło się szkolenie online dotyczące zaburzeń ze spektrum autyzmu. Szkolenie poprowadziła trenerka Fundacji Wsparcie i Rozwój Anna Pyzikiewicz. Odbiorcami spotkania byli nauczyciele, pedagodzy i psychologowie z Zespołu Szkół w Świątnikach Górnych. Szkolenia dotyczyły zaburzenia ze spektrum autyzmu bez zaburzeń rozwoju intelektualnego i bez upośledzenia funkcjonalnego języka (dawniej Zespół Aspergera). Spotkanie uporządkowało wiedzę, udoskonaliło umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych […]

Czytaj dalej
12 maja 2022
Jak rozmawiać z uczniem w sytuacji straty, żałoby, myśli samobójczych

W dniach 5 i 9 maja oraz w dniach 16 i 23 maja 2022 roku przeprowadziliśmy spotkania dotyczące straty i myśli samobójczych. Nauczyciele uczestniczący w szkoleniu online w dniach 5 i 9 maja, to osoby pracujące w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych z obszaru całej Polski. Uczestnikami spotkania w dniach 16 i 23 maja byli przedstawiciele rady pedagogicznej z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 z miejscowości Zamość. W opinii nauczycieli szkolenie było merytoryczne, konkretne i rzeczowe, […]

Czytaj dalej
5 maja 2022
Warsztaty dla dzieci

W dniu 5 maja 2022 roku trenerka Fundacji Wsparcie i Rozwój dr Katarzyna Pankowska-Jurczyk poprowadziła warsztaty z młodzieżą w Zespole Szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Pułtusku. Spotkanie dotyczyło komunikacji i zasad budowania dobrych relacji oraz umiejętności identyfikowania swoich mocnych stron/zasobów. Każdy z poruszanych tematów spotkał się z dużą aprobatą i zainteresowaniem. Dzieci wykazały duże zaangażowanie i bardzo chętnie uczestniczyły w zajęciach.

Czytaj dalej
28 kwietnia 2022
Prowokacyjne zachowania uczniów i uczennic wobec nauczycielek i nauczycieli. Jak je rozumieć? Jak im zapobiegać? Jak na nie reagować? 

W dniach 27 i 28 kwietnia 2022 roku odbyło się kolejne, cieszące się dużym zainteresowaniem szkolenie, poświęcone prowokacyjnym zachowaniom uczniów i uczennic wobec nauczycielek i nauczycieli. Uczestnikami spotkania byli nauczyciele ze Szkoły Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Mrokowie. Szkolenie poprowadził trener Fundacji Wsparcie i Rozwój, Tomasz Garstka. Nauczyciele poznali główne typy zachowań prowokacyjnych. Odpowiedni dobór reakcji do typu prowokacji pozwala zwiększyć efektywność nauczycielskich oddziaływań. […]

Czytaj dalej
28 kwietnia 2022
Depresja wśród dzieci i młodzieży. Samookaleczenia

W dniach 21 i 28 kwietnia 2022 roku dr Katarzyna Pankowska-Jurczyk poprowadziła kolejne szkolenia online dotyczące depresji oraz samookaleczeń wśród dzieci i młodzieży. Spotkanie 21 kwietnia skierowane było do rady pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Ignacego Solarza w Gaci. Nauczyciele, psychologowie i pedagodzy uczestniczący w szkoleniu 21 kwietnia, to osoby pracujące w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych z obszaru całej Polski. Podczas szkolenia nauczyciele poznali objawy depresji u dzieci i młodzieży oraz czym różnią […]

Czytaj dalej
4 kwietnia 2022
Warsztaty dla dzieci i młodzieży z klas V-VIII

W dniach 28 marca i 4 kwietnia 2022 roku trenerka Fundacji Wsparcie i Rozwój dr Katarzyna Pankowska-Jurczyk poprowadziła warsztaty z młodzieżą w Zespole Szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Pułtusku. Spotkanie dotyczyło sposobów radzenia sobie z sytuacjami trudnymi i kryzysowymi. Uczniowie podczas spotkania dowiedzieli się, czym różni się sytuacja trudna od kryzysowej, co w ich własnym zachowaniu może niepokoić i gdzie szukać pomocy. Podczas warsztatów uczestnicy mogli podzielić się […]

Czytaj dalej
31 marca 2022
Terapia ręki – wspomaganie rozwoju dziecka

W dniach 24 i 31 marca 2022 roku trenerki Fundacji Wsparcie i Rozwój, dr Katarzyna Pankowska-Jurczyk i Marzena Dżuman, przeprowadziły warsztaty dotyczące wspomagania rozwoju dziecka. Szkolenie skierowane było do wszystkich osób pracujących indywidualnie z dzieckiem: rodziców, opiekunów, psychologów, pedagogów, terapeutów, nauczycieli. Znajomość i stosowanie przykładowych zestawów ćwiczeń stosowanych w terapii ręki – ćwiczeń rozmachowych, manualnych i precyzyjnych jest gwarancją właściwego rozwoju. Podczas szkolenia, w sposób klarowny […]

Czytaj dalej
30 marca 2022
Prowokacje uczniowskie – Jak sobie z nimi radzić?

W dniach 14 i 30 marca oraz w dniach 21 i 22 marca 2022 roku przeprowadziliśmy spotkania dotyczące radzenia sobie z prowokacjami uczniowskimi. Nauczyciele uczestniczący w szkoleniu online w dniach 21 i 22 marca, to osoby pracujące w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych z obszaru całej Polski. Uczestnikami spotkania dnia 20 października byli przedstawiciele rady pedagogicznej ze Szkoły Podstawowej nr 2 z miejscowości Sławno. Spotkania były poświęcone rozumieniu i reagowaniu na prowokacyjne zachowania uczniów […]

Czytaj dalej
19 marca 2022
Jak sobie radzić z trudnościami w kontaktach z rodzicami

W dniu 19 marca 2022 roku w prywatnym przedszkolu MikiLand w Warszawie odbyło się szkolenie poświęcone budowaniu współpracy przez nauczycielki i nauczycieli z rodzicami dzieci, radzenie sobie z napotykanymi trudnościami i doskonaleniu efektywnej komunikacji interpersonalnej w kontaktach. Podstawą dla pracy warsztatowej było omówienie zasad skutecznego porozumiewania się, pułapek wzajemnego negatywnego postrzegania oraz drogi krok-po-kroku do podejmowania ustaleń dla dobra dziecka. Szkolenie prowadził psycholog Tomasz Garstka, trener […]

Czytaj dalej
Ask ChatGPT
Set ChatGPT API key
Find your Secret API key in your ChatGPT User settings and paste it here to connect ChatGPT with your Tutor LMS website.