30 listopada 2022
Twórcze i kreatywne metody pracy z bajką oraz baśnią

W dniach 8 i 15 oraz 18, a także 23 i 30 listopada 2022 roku przeprowadziliśmy trzy szkolenia online na temat „Twórcze i kreatywne metody pracy z bajką oraz baśnią w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej”. Trenerka zaprezentowała nowe, atrakcyjne metody i techniki pracy oparte na fabule bajek i baśni, które rozwijają myślenie, twórczość i kreatywność dzieci. Uczestnicy dowiedzieli się, dlaczego warto stosować w pracy z dziećmi baśnie i bajki. Poznali teatrzyk obrazkowy Kamishibai […]

Czytaj dalej
29 listopada 2022
Depresja i samookaleczenia wśród dzieci i młodzieży

W dniu 29 listopada 2022 roku dr Katarzyna Pankowska-Jurczyk poprowadziła szkolenie stacjonarne dotyczące depresji oraz samookaleczeń wśród dzieci i młodzieży. Spotkanie odbyło się w Szkole Podstawowej nr 302 w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii. Podczas szkolenia nauczyciele dowiedzieli się, jakie mogą być przyczyny i jak reagować podczas pojawienia się samookaleczeń. Jak wesprzeć osoby dotknięte tymi problemami oraz jak udzielać im pomocy i wsparcia. Szkolenie uwzględniło również ważną rolę […]

Czytaj dalej
29 listopada 2022
Jak uczyć dzieci krytycznego myślenia

W dniu 29 listopada 2022 roku odbyło się zdalne spotkanie osób zainteresowanych tematyką krytycznego myślenia w edukacji. Spotkanie miało charakter seminaryjno-dyskusyjny. Prowadzący spotkanie psycholog Tomasz Garstka, trener fundacji przedstawił sposoby rozumienia terminu krytyczne myślenie, jego fundamenty, zasady i pytania pomocnicze, które umożliwiają jego aplikację w nauczaniu. Uczenie dzieci krytycznego myślenia jest ważne dla ich rozwoju intelektualnego i emocjonalnego. Można to robić […]

Czytaj dalej
22 listopada 2022
Praca z klasą jako grupą. Niejawne mechanizmy i procesy grupowe.

W dniach 14 i 22 listopada 2022 roku przeprowadziliśmy szkolenia online dotyczące pracy z klasą jako grupą. Spotkania poprowadził trener Fundacji Wsparcie i Rozwój, Tomasz Garstka. Uczestnikami szkolenia 22 listopada byli nauczyciele z obszaru całej Polski. Odbiorcami spotkania 14 listopada byli przedstawiciele Rady Pedagogicznej ze Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Wieruszowie. Na szkoleniach uczestnicy poznali naukową argumentację przeciw popularnemu mitowi uniwersalnych faz […]

Czytaj dalej
21 listopada 2022
ADHD czyli „żywe srebro” lub „samochód bez hamulców”

W dniu 21 listopada 2022 roku przeprowadziliśmy spotkanie online dotyczące pracy z dziećmi z ADHD. Uczestnikami szkolenia byli nauczyciele z obszaru całej Polski. Spotkanie poprowadziła trenerka Fundacji Wsparcie i Rozwój Anna Pyzikiewicz. Uczestnicy szkolenia wyrażali zadowolenie z treści prezentowanych podczas spotkania, uważając je za merytoryczne i profesjonalne. Podawano merytoryczne argumenty, angażowano uczestników do pracy zespołowej. Zdaniem odbiorców szkolenie było bardzo wartościowe, a poruszone zagadnienia pomogą im w pracy […]

Czytaj dalej
15 listopada 2022
Jak rozmawiać z uczniem w sytuacji straty, żałoby, myśli samobójczych

W dniach 8 i 15 listopada 2022 roku przeprowadziliśmy szkolenie online nt.: „Jak rozmawiać z uczniem w sytuacji straty, żałoby, myśli samobójczych”. Odbiorcami spotkania byli nauczyciele, pedagodzy i psychologowie z obszaru całej Polski. Uczestnicy poznali reakcje dzieci i młodzieży na śmierć, dowiedzieli się jak prowadzić rozmowę w przypadku straty i jak pomóc przejść przez proces żałoby. Nauczyciele poznali najważniejsze strategie zapobiegania samobójstwom i podstawowe zasady prowadzenia rozmowy […]

Czytaj dalej
14 listopada 2022
Zaburzenia ze spektrum autyzmu

W dniach 24 października i 7 listopada oraz 14 i 28 listopada 2022 roku przeprowadziliśmy dwa szkolenia online dotyczące zaburzeń ze spektrum autyzmu. Odbiorcami pierwszego spotkania byli nauczyciele, pedagodzy i psychologowie z obszaru całej Polski. Uczestnikami spotkania w dniu 14 listopada byli przedstawiciele Rady Pedagogicznej ze Szkoły Podstawowej im. Świętego Jana Pawła II w Gadce, a w dniu 28 listopada z LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO  „SZKOŁA LIDERÓW” w Warszawie. Szkolenia dotyczyły zaburzenia ze spektrum […]

Czytaj dalej
25 października 2022
Terapia ręki – wspomaganie rozwoju dziecka

W dniach 13 i 20 września oraz w dniach 24 i 25 października 2022 roku trenerki Fundacji Wsparcie i Rozwój, dr Katarzyna Pankowska-Jurczyk i Marzena Dżuman, przeprowadziły warsztaty online nt. „Terapia ręki – wspomaganie rozwoju dziecka”. Nauczyciele uczestniczący w szkoleniu online w dniach 24 i 25 października, to ponad 30 osób pracujących w przedszkolach i szkołach podstawowych z obszaru całej Polski. Uczestnikami spotkania w dniach 13 i 20 września byli przedstawiciele Rady Pedagogicznej […]

Czytaj dalej
18 października 2022
Depresja i samookaleczenia wśród dzieci i młodzieży

W dniu 18 października 2022 roku dr Katarzyna Pankowska-Jurczyk, trenerka Fundacji Wsparcie i Rozwój poprowadziła szkolenie online dotyczące depresji oraz samookaleczeń wśród dzieci i młodzieży. Odbiorcami spotkania byli nauczyciele, psychologowie i pedagodzy z obszaru całej Polski. W spotkaniu uczestniczyło ponad 25 osób. Podczas szkolenia nauczyciele dowiedzieli się, jakie mogą być przyczyny i jak reagować podczas pojawienia się samookaleczeń. Poznali objawy depresji u dzieci i młodzieży oraz czym […]

Czytaj dalej