14 grudnia 2021
Jak uczyć dzieci i młodzież krytycznego myślenia?

W dniu 14 grudnia 2021 roku odbyło się zdalne spotkanie grupy nauczycielek i nauczycieli zainteresowanych tematyką krytycznego myślenia w edukacji. Spotkanie miało charakter seminaryjno-dyskusyjny. Prowadzący spotkanie psycholog Tomasz Garstka, trener fundacji przedstawił sposoby rozumienia terminu krytyczne myślenie, jego fundamenty, zasady i pytania pomocnicze, które umożliwiają jego aplikację w nauczaniu. Uczestniczki pracowały nad konkretnymi sposobami wdrażania krytycznego myślenia podczas lekcji i dzieliły się […]

Czytaj dalej
9 grudnia 2021
Zespół Tourette’a

W dniach 7 i 9 grudnia 2021 roku przeprowadziliśmy szkolenie online nt. „Uczeń z Zespołem Tourette’a w szkole ogólnodostępnej”. Nauczyciele poznali objawy oraz zaburzenia powiązane i mylone z Zespołem Tourette’a. Uświadomili sobie przyczyny zaburzeń tikowych, poznali mity dotyczące choroby. Nauczyciele uznali szkolenie za użyteczne i dające możliwość poszerzenia zasobów dotychczasowej wiedzy i umiejętności. Zdaniem uczestników udział w szkoleniu w wysokim stopniu przyczyni się do podwyższenia jakości pracy szkoły. Nauczyciele […]

Czytaj dalej
9 grudnia 2021
Zespół Aspergera

W dniach 2 i 9 grudnia 2021 roku przeprowadziliśmy kolejne szkolenie online dotyczące pracy z dzieckiem z Zespołem Aspergera. Odbiorcami szkolenia byli nauczyciele z Zespołu Szkół Licealnych w Morągu. Szkolenie cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem i zostało wysoko ocenione. Podczas spotkania nauczyciele poznali wiele praktycznych rozwiązań i strategii dotyczących zasad i organizacji pracy z dzieckiem z Zespołem Aspergera. W opinii nauczycieli uzyskali oni dużo ciekawych informacji, przykładów, […]

Czytaj dalej
2 grudnia 2021
Depresja i samookaleczenia wśród dzieci i młodzieży

W dniu 2 grudnia 2021 roku dr Katarzyna Pankowska-Jurczyk poprowadziła wykład dla rodziców z Zespołu Szkół Publicznych w Mrokowie dotyczący depresji i samookaleczeń. Rodzice poznali objawy depresji u dzieci i młodzieży oraz dowiedzieli się, czym różnią się te objawy od objawów depresji u dorosłych. Przeanalizowano mity dotyczące depresji. Prześledzono jednocześnie źródła samookaleczeń i sposoby postępowania/reagowania. W dalszej części uczestnicy spotkania dowiedzieli się, jak powinna wyglądać profilaktyka i jakie działania […]

Czytaj dalej
2 grudnia 2021
Jak radzić sobie z agresją i przemocą w szkole

W dniach 17 listopada i 2 grudnia 2021 roku odbyło się szkolenie poświęcone zapobieganiu agresji i przemocy w szkole i interwencji w przypadku ich występowania. Szkolenie skierowane było do nauczycielek i nauczycieli ze Szkoły Podstawowej nr 2 z miejscowości Sławno. Osoby uczestniczące w szkoleniu mogły poznać funkcjonalne podejście do źródeł agresji, a także informacje o formach przemocy, które nie zawsze są dostrzegane lub trafnie rozpoznawane przez grono pedagogiczne. Przedstawiono poparte dowodami efektywności metody […]

Czytaj dalej
29 listopada 2021
Prowokacje uczniowskie, jak sobie z nimi radzić

W dniu 29 listopada 2021 roku odbyło się szkolenie dla grona pedagogicznego z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lesznowoli. Spotkanie poświęcono prowokacyjnym zachowaniom uczniów i uczennic wobec dorosłych. Największe zainteresowanie wzbudziły informację związane z rolą, dynamiką i motywacją do prowokowania impulsywnego, czyli wbrew tradycyjnemu rozumieniu prowokacji, jako działania zawsze przemyślanego dla wywołania określonej reakcji. Za bardzo pożyteczne uznano wskazanie tego, jak dobierać oddziaływania w zależności od funkcji […]

Czytaj dalej
23 listopada 2021
Agresja i przemoc w szkole. Profilaktyka i interwencja

W dniach 22 i 23 listopada 2021 roku trener fundacji Tomasz Garstka poprowadził szkolenie online nt. Agresja i przemoc w szkole. Profilaktyka i interwencja. Na spotkaniu przedstawiono treści w zakresie zapobiegania i interwencji wobec agresji i przemocy w szkole. Osoby uczestniczące w szkoleniu poznały rodzaje agresji i przemocy ze względu na ich funkcję i źródło. Szczególne miejsce poświęcono kwestii „milczących świadków” przemocy rówieśniczej. Wyjaśniono, jak różne motywacje mogą stać za nieudzielaniem wsparcia […]

Czytaj dalej
18 listopada 2021
ZESPÓŁ ASPERGERA - ROZPOZNAWANIE POTRZEB I PLANOWANIE PRACY

W dniu 24 listopada oraz w dniach 18 i 25 listopada 2021 roku przeprowadziliśmy kolejne spotkania dotyczące Zespołu Aspergera. Nauczyciele uczestniczący w szkoleniu online w dniach 18 i 25 listopada, to 29 osób pracujących w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych z obszaru całej Polski. Uczestnikami spotkania dnia 24 listopada byli przedstawiciele rady pedagogicznej z Zespołu Szkół Budowlanych Nr 1 w Krakowie (II część). Podczas spotkania nauczyciele poznali wiele praktycznych rozwiązań i strategii […]

Czytaj dalej
18 listopada 2021
Wykład dla rodziców – Elementy TSR w pracy z dzieckiem

W dniu 18 listopada 2021 roku dr Katarzyna Pankowska-Jurczyk poprowadziła wykład online dla rodziców dotyczący zastosowania w ich działaniach wychowawczych narzędzi Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Odbiorcami spotkania byli rodzice uczniów z Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Przystań Montessori”. Podczas wykładu prowadząca zaproponowała wiele sprawdzonych narzędzi i możliwych sposobów ich zastosowania w codziennej pracy z dzieckiem. Rodziców mocno zainteresował ten rodzaj podejścia do planowanych działań i z dużym entuzjazmem […]

Czytaj dalej