18 października 2022
Depresja i samookaleczenia wśród dzieci i młodzieży

W dniu 18 października 2022 roku dr Katarzyna Pankowska-Jurczyk, trenerka Fundacji Wsparcie i Rozwój poprowadziła szkolenie online dotyczące depresji oraz samookaleczeń wśród dzieci i młodzieży. Odbiorcami spotkania byli nauczyciele, psychologowie i pedagodzy z obszaru całej Polski. W spotkaniu uczestniczyło ponad 25 osób. Podczas szkolenia nauczyciele dowiedzieli się, jakie mogą być przyczyny i jak reagować podczas pojawienia się samookaleczeń. Poznali objawy depresji u dzieci i młodzieży oraz czym […]

Czytaj dalej
27 września 2022
Prowokacje uczniowskie – Jak sobie z nimi radzić?

W dniach 26 i 27 września 2022 roku przeprowadziliśmy spotkanie dotyczące radzenia sobie z prowokacjami uczniowskimi. Nauczyciele uczestniczący w szkoleniu online to osoby pracujące w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych z obszaru całej Polski. Szkolenia prowadził psycholog Tomasz Garstka, trener Fundacji Wsparcie i Rozwój. Podczas szkolenia analizowano przejawy różnych typów prowokacji oraz ich funkcje. W oparciu o przykłady z praktyki scharakteryzowano destrukcyjne sposoby reagowania na prowokacje, jak również omówiono i ćwiczono […]

Czytaj dalej
26 września 2022
Elementy Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR) w pracy z dziećmi i młodzieżą. Poziom podstawowy.

W dniach 19 i 26 września 2022 roku dr Katarzyna Pankowska-Jurczyk poprowadziła szkolenie online dotyczące wykorzystywania w pracy z dziećmi i młodzieżą elementów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Odbiorcami szkolenia byli nauczyciele, psychologowie i pedagodzy z obszaru całej Polski. Uczestnicy szkolenia zdobyli nowe, użyteczne narzędzia do pracy i poznali konkretne rozwiązania. Zapoznali się również z ciekawym podejściem, które będzie przydatne w budowaniu lepszych kontaktów z uczniami, ale też rodzicami. Szkolenie dostarczyło […]

Czytaj dalej
19 września 2022
Bezpieczeństwo dziecka z cukrzycą

W dniu 19 września 2022 roku przeprowadziliśmy szkolenie online dotyczące bezpieczeństwa dziecka z cukrzycą w szkole. Spotkanie poprowadził ekspert, dr n.med. Lidia Groele. Szkolenie skierowane było do wszystkich pracowników Szkoły Podstawowej nr 66 im. J. Korczaka w Katowicach. Zdaniem uczestników szkolenie było rzeczowe i bardzo dobrze przygotowane merytorycznie. Odbiorcy uzyskali wiele interesujących wiadomości dotyczących cukrzycy oraz umiejętności pracy z dziećmi z cukrzycą. Szkolenie w ich opinii było bardzo […]

Czytaj dalej
6 czerwca 2022
Praca z uczniem sprawiającym problemy w szkole

W dniu 6 czerwca 2022 roku trener Fundacji Wsparcie i Rozwój, Tomasz Garstka poprowadził szkolenie stacjonarne dla Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Myszyńcu nt. „Praca z uczniem sprawiającym problemy w szkole”. Spotkanie dotyczyło umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych oraz organizowania wsparcia psychologicznego. Organizatorem szkolenia było Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Uczestnicy dowiedzieli się o złożonych uwarunkowaniach niepożądanych zachowań, dynamice rozwoju trudności z uczniem, 4 […]

Czytaj dalej
2 czerwca 2022
Bezpieczeństwo dziecka z cukrzycą

W dniach 19 maja i 2 czerwca 2022 roku przeprowadziliśmy szkolenie online dotyczące bezpieczeństwa dzieci z cukrzycą w szkołach i przedszkolach. Spotkanie poprowadziła dr n. med. Lidia Groele, specjalistka w zakresie diabetologii i pediatrii. Dzieci z cukrzycą pozostają przez większość dnia pod opieką placówek oświatowych, a w związku z tym istotne jest, aby ich pracownicy znali podstawowe sposoby reagowania. Niewielka pomoc może ratować zdrowie, a nawet życie. Ze względu na przydatność szkolenia […]

Czytaj dalej
25 maja 2022
Zaburzenia ze spektrum autyzmu

W dniach 16 i 25 maja 2022 roku odbyło się szkolenie online dotyczące zaburzeń ze spektrum autyzmu. Szkolenie poprowadziła trenerka Fundacji Wsparcie i Rozwój Anna Pyzikiewicz. Odbiorcami spotkania byli nauczyciele, pedagodzy i psychologowie z Zespołu Szkół w Świątnikach Górnych. Szkolenia dotyczyły zaburzenia ze spektrum autyzmu bez zaburzeń rozwoju intelektualnego i bez upośledzenia funkcjonalnego języka (dawniej Zespół Aspergera). Spotkanie uporządkowało wiedzę, udoskonaliło umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych […]

Czytaj dalej
12 maja 2022
Jak rozmawiać z uczniem w sytuacji straty, żałoby, myśli samobójczych

W dniach 5 i 9 maja oraz w dniach 16 i 23 maja 2022 roku przeprowadziliśmy spotkania dotyczące straty i myśli samobójczych. Nauczyciele uczestniczący w szkoleniu online w dniach 5 i 9 maja, to osoby pracujące w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych z obszaru całej Polski. Uczestnikami spotkania w dniach 16 i 23 maja byli przedstawiciele rady pedagogicznej z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 z miejscowości Zamość. W opinii nauczycieli szkolenie było merytoryczne, konkretne i rzeczowe, […]

Czytaj dalej
5 maja 2022
Warsztaty dla dzieci

W dniu 5 maja 2022 roku trenerka Fundacji Wsparcie i Rozwój dr Katarzyna Pankowska-Jurczyk poprowadziła warsztaty z młodzieżą w Zespole Szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Pułtusku. Spotkanie dotyczyło komunikacji i zasad budowania dobrych relacji oraz umiejętności identyfikowania swoich mocnych stron/zasobów. Każdy z poruszanych tematów spotkał się z dużą aprobatą i zainteresowaniem. Dzieci wykazały duże zaangażowanie i bardzo chętnie uczestniczyły w zajęciach.

Czytaj dalej