3 grudnia 2020
Elementów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach

W dniach 23 listopada i 3 grudnia 2020 roku dr Katarzyna Pankowska-Jurczyk poprowadziła szkolenie online dla nauczycieli dotyczące wykorzystania Elementów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach w pracy z dziećmi i młodzieżą. Organizatorem spotkania było Olsztyńskie Centrum Edukacji Nauczycieli. Głównym przesłaniem spotkania był fakt, że ludzie są pełni zasobów, potrzebnych do znalezienia rozwiązania i, mimo że są ekspertami od swojego życia, potrzebują czasami wsparcia. Zdobytą wiedzę nauczyciele, psychologowie […]

Czytaj dalej
1 lipca 2020
Współczesny nauczyciel, jaki powinien być? Stosowanie efektywnej komunikacji i konstruktywnej informacji zwrotnej. Budowanie pozytywnych relacji

W dniach 30 czerwca i 1 lipca 2020 roku dr Katarzyna Pankowska-Jurczyk poprowadziła szkolenie z grupą nauczycieli ze szkoły prowadzonej przez Fundację Edukacji I Kultury Im. Marii Montessori, szkolenie odbyło się w ośrodku szkoleniowym Lipowy Przylądek. Spotkanie dotyczyło postawy, jaką powinien reprezentować każdy nauczyciel. Szczegółowo omówiono treści dotyczące stosowania efektywnej komunikacji i konstruktywnej informacji zwrotnej. Przytoczono zasady budowania pozytywnych relacji. Nauczyciele uznali, że szkolenie było bardzo […]

Czytaj dalej
21 maja 2020
Agresja i przemoc w szkole. Profilaktyka i interwencja

W dniu 21 maja 2020 roku zorganizowaliśmy pierwsze szkolenie online, które poprowadził trener fundacji Tomasz Garstka. Tematem spotkania była „Agresja i przemoc w szkole. Profilaktyka i interwencja”. Jego celami było przygotowanie osób uczestniczących do: wczesnego rozpoznawania sygnałów agresji w szkole; planowania oddziaływań profilaktycznych uwzględniających agresję różnego typu na różnych etapach edukacji szkolnej; rozumienia różnic między agresją a przemocą szkolną oraz do planowania wczesnej interwencji […]

Czytaj dalej
3 kwietnia 2020
KONGRES DLA NAUCZYCIELI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO ORAZ TRENERÓW SPORTOWYCH

W dniu 3 kwietnia 2020 roku Prezes Zarządu fundacji dr Katarzyna Pankowska-Jurczyk wzięła udział w organizowanym przez Forum Media Polska, redakcji czasopisma „Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne”, KONGRESIE DLA NAUCZYCIELI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO ORAZ TRENERÓW SPORTOWYCH. Było to ogólnopolskie wydarzenie adresowane do nauczycieli wychowania fizycznego ze wszystkich etapów nauczania, trenerów sportowych dzieci i młodzieży, rodziców trenujących dzieci, dyrektorów szkół i stowarzyszeń nauczycieli. Kongres odbył się w formie online. Wykłady […]

Czytaj dalej
7 marca 2020
Kształtowanie umiejętności społecznych

W dniu 7 marca 2020 roku przeprowadziliśmy kolejne spotkanie z grupą nauczycieli dotyczące autyzmu, Zespołu Aspergera. Szkolenie dotyczyło Kształtowania umiejętności społecznych dzieci i młodzieży. Zajęcia poprowadzone były w niewielkiej grupie i miały charakter czysto praktyczny. Przeanalizowano konkretne przypadki i znaleziono potencjalne, możliwe rozwiązania. Zdaniem uczestników zajęcia przeprowadzone zostały w bardzo ciekawy sposób z wykorzystaniem aktywnej formy, wprowadzając atmosferę szacunku i swobodnej wypowiedzi. Nauczyciele zwrócili […]

Czytaj dalej
29 lutego 2020
Terapia ręki w pracy z dzieckiem

Terapia ręki w pracy z dzieckiem Dnia 29 lutego 2020 roku dwie trenerki Fundacji Wsparcie i Rozwój, dr Katarzyna Pankowska-Jurczyk i Marzena Dżuman, przeprowadziły warsztaty „Terapia ręki w pracy z dzieckiem”. Szkolenie skierowane było do wszystkich osób pracujących indywidualnie z dzieckiem: rodziców, opiekunów, psychologów, pedagogów, terapeutów, nauczycieli. Szkolenie w wysokim stopniu spełniło oczekiwania uczestników. Zwrócono uwagę na dużo konkretnych porad i propozycji ćwiczeń do pracy z dzieckiem. Szkolenie zdaniem […]

Czytaj dalej
6 lutego 2020
Asertywność we współpracy z rodzicami uczniów

Dnia 6 lutego 2020 roku zorganizowaliśmy szkolenie dotyczące właściwej współpracy z rodzicami uczniów. Odbyło się ono w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Warszawie. Spotkanie poprowadził trener Fundacji Wsparcie i Rozwój, Tomasz Garstka. Podczas szkolenia, którego adresatami byli wyłącznie nauczyciele, zwrócono uwagę na budowanie współpracy z rodzicami na rzecz dobra dzieci, odwołując się m.in. do doświadczeń nauczycieli, którzy sami są rodzicami. Wywnioskowano, że same „techniki asertywnej komunikacji” mogą być […]

Czytaj dalej
30 stycznia 2020
Elementy Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach w pracy z dziećmi i młodzieżą

W dniu 30 stycznia 2020 roku dr Katarzyna Pankowska-Jurczyk poprowadziła szkolenie dotyczące wykorzystywania w pracy z dziećmi i młodzieżą elementów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Szkolenie zostało bardzo wysoko ocenione. Uczestnicy szkolenia zdobyli nowe, użyteczne narzędzia do pracy i poznali konkretne rozwiązania. Zapoznali się również z ciekawym podejściem, które będzie przydatne w budowaniu lepszych kontaktów z uczniami, ale też rodzicami. Szkolenie spełniło oczekiwania zarówno pod względem merytorycznym, jak i sposobu […]

Czytaj dalej
12 grudnia 2019
Prowokacyjne zachowania uczniów i uczennic wobec nauczycielek i nauczycieli. Jak je rozumieć? Jak im zapobiegać? Jak na nie reagować?

W dniu 12 grudnia 2019 roku przeprowadziliśmy w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. KEN w Warszawie, szkolenie dla odbiorców indywidualnych dotyczące, cieszącego się dużym zainteresowaniem, tematu prowokacyjnych zachowań uczniów i uczennic wobec nauczycielek i nauczycieli. Tematyka szkolenia spotkała się nie po raz pierwszy z ogromnym zainteresowaniem. Była to kolejna możliwość poszerzenia zasobów dotychczasowych wiadomości i umiejętności. Spotkanie poprowadził Trener Fundacji Wsparcie i Rozwój Tomasz Garstka. Informacje i umiejętności zdobyte […]

Czytaj dalej