hello world!
Published: 14 stycznia 2023

Ludzie w sytuacjach problemowych i kryzysowych

W dniu 14 stycznia 2023 roku Prezes Fundacji dr Katarzyna Pankowska-Jurczyk poprowadziła szkolenie na KURSIE KWALIFIKACYJNYM Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA OŚWIATĄ nt. „Ludzie w sytuacjach problemowych i kryzysowych”. Spotkanie dotyczyło rozwiązywania problemów szkoły w oparciu o pracę grup zadaniowych oraz zarządzanie zasobami ludzkimi w sytuacjach kryzysowych. Organizatorem szkolenia było Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Przyszli dyrektorzy zdobyli informacje wyjaśniające czym jest sytuacja trudna, a kiedy pojawia się widmo kryzysu. Poznali fazy kryzysu oraz rodzaje kryzysów w tym kryzysów środowiskowych. Dowiedzieli się, że w kryzysach środowiskowych – katastroficznych – dochodzi u ofiar katastrofy do dezintegracji tożsamości, koncepcji własnej osoby i otaczającego świata oraz utraty dotychczasowego sensu życia. Zdobyli również informacje na temat jak ludzie reagują na kryzys w tym, jakich zachowań mogą spodziewać się po swoich nauczycielach i uczniach. Przyszli dyrektorzy analizowali przykładowe sytuacje kryzysowe, tworzyli procedury i poznawali zasady efektywnego zarządzania. Szkolenie w dużym stopniu spełniło oczekiwania uczestników.

Dodaj komentarz