hello world!
Published: 14 stycznia 2023

Ludzie w sytuacjach problemowych i kryzysowych

W dniu 14 stycznia 2023 roku Prezes Fundacji dr Katarzyna Pankowska-Jurczyk poprowadziła szkolenie na KURSIE KWALIFIKACYJNYM Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA OŚWIATĄ nt. „Ludzie w sytuacjach problemowych i kryzysowych”. Spotkanie dotyczyło rozwiązywania problemów szkoły w oparciu o pracę grup zadaniowych oraz zarządzanie zasobami ludzkimi w sytuacjach kryzysowych. Organizatorem szkolenia było Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Przyszli dyrektorzy zdobyli informacje wyjaśniające czym jest sytuacja trudna, a kiedy pojawia się widmo kryzysu. Poznali fazy kryzysu oraz rodzaje kryzysów w tym kryzysów środowiskowych. Dowiedzieli się, że w kryzysach środowiskowych – katastroficznych – dochodzi u ofiar katastrofy do dezintegracji tożsamości, koncepcji własnej osoby i otaczającego świata oraz utraty dotychczasowego sensu życia. Zdobyli również informacje na temat jak ludzie reagują na kryzys w tym, jakich zachowań mogą spodziewać się po swoich nauczycielach i uczniach. Przyszli dyrektorzy analizowali przykładowe sytuacje kryzysowe, tworzyli procedury i poznawali zasady efektywnego zarządzania. Szkolenie w dużym stopniu spełniło oczekiwania uczestników.

Dodaj komentarz

Ask ChatGPT
Set ChatGPT API key
Find your Secret API key in your ChatGPT User settings and paste it here to connect ChatGPT with your Tutor LMS website.