hello world!
Published: 31 stycznia 2023

Jak radzić sobie z prowokacjami uczniowskimi?

Temat „Prowokacyjne zachowania uczniów wobec dorosłych. Jak je rozumieć? Jak im zapobiegać? Jak sobie z nimi radzić?" cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród nauczycieli i dyrektorów szkół. W styczniu Fundacja Wsparcie i Rozwój zorganizowała trzy szkolenia temu poświęcone: dwa online (23, 24 i 31 stycznia) i jedno stacjonarne (9 stycznia). Odbiorcami szkolenia 23 i 24 stycznia byli nauczyciele, pedagodzy, psychologowie z obszaru całej Polski, kolejne szkolenie online było skierowane do Rad Pedagogicznych Szkół Podstawowych w Gminie Przyłęk, natomiast szkolenie stacjonarne przeprowadzono w Niepublicznym Liceum Sztuk Plastycznych Cosinus w Warszawie. Największe zainteresowanie osób uczestniczących w szkoleniach budziło wykroczenie poza potoczną wiedzę o tym, czym jest prowokacja oraz dobór sposobów postępowania wobec prowokacyjnych zachowań w zależności od rozpoznania funkcji, jakie pełnią. Część osób wyraziła zainteresowanie stworzeniem drugiego poziomu szkolenia, które polegałoby wyłącznie na omawianiu konkretnych przykładów prowokacyjnych zachowań z praktyki szkolnej i sposobów radzenia sobie z nimi. W opinii uczestników szkolenia zostały dobrze przeprowadzone, wiele informacji zostało przedstawionych w formie wykładu z dodatkowymi ćwiczeniami praktycznymi, co umożliwiło uczestnikom lepsze zrozumienie tematu. Atmosfera była miła i luźna, a uczestnicy wyrazili dużą satysfakcję i pozytywnie ocenili szkolenia. Część uczestników stwierdziła, że wiedza ta była im znana, ale szkolenie pozwoliło im ją uzupełnić i uporządkować. Ogólnie szkolenia zostały ocenione jako rzetelne i udane. Przedstawione na początku spotkania cele zostały w pełni zrealizowane, a szkolenia były rzetelnie przeprowadzone z wykładem i wspólną dyskusją oraz praktycznymi ćwiczeniami i miłą atmosferą. Przekazana wiedza była merytoryczna i konkretna, a uczestnicy poszerzyli swoją wiedzę na temat przyczyn prowokacyjnych zachowań uczniów oraz sposobów reagowania na nie. Prowadzący szkolenia, Pan Tomasz Garstka, został doceniony za swoją komunikatywność i sposób prowadzenia, co sprawiło, że atmosfera podczas szkoleń była bardzo sympatyczna.

Dodaj komentarz

Ask ChatGPT
Set ChatGPT API key
Find your Secret API key in your ChatGPT User settings and paste it here to connect ChatGPT with your Tutor LMS website.