hello world!
Published: 31 stycznia 2023

Jak radzić sobie z prowokacjami uczniowskimi?

Temat „Prowokacyjne zachowania uczniów wobec dorosłych. Jak je rozumieć? Jak im zapobiegać? Jak sobie z nimi radzić?" cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród nauczycieli i dyrektorów szkół. W styczniu Fundacja Wsparcie i Rozwój zorganizowała trzy szkolenia temu poświęcone: dwa online (23, 24 i 31 stycznia) i jedno stacjonarne (9 stycznia). Odbiorcami szkolenia 23 i 24 stycznia byli nauczyciele, pedagodzy, psychologowie z obszaru całej Polski, kolejne szkolenie online było skierowane do Rad Pedagogicznych Szkół Podstawowych w Gminie Przyłęk, natomiast szkolenie stacjonarne przeprowadzono w Niepublicznym Liceum Sztuk Plastycznych Cosinus w Warszawie. Największe zainteresowanie osób uczestniczących w szkoleniach budziło wykroczenie poza potoczną wiedzę o tym, czym jest prowokacja oraz dobór sposobów postępowania wobec prowokacyjnych zachowań w zależności od rozpoznania funkcji, jakie pełnią. Część osób wyraziła zainteresowanie stworzeniem drugiego poziomu szkolenia, które polegałoby wyłącznie na omawianiu konkretnych przykładów prowokacyjnych zachowań z praktyki szkolnej i sposobów radzenia sobie z nimi. W opinii uczestników szkolenia zostały dobrze przeprowadzone, wiele informacji zostało przedstawionych w formie wykładu z dodatkowymi ćwiczeniami praktycznymi, co umożliwiło uczestnikom lepsze zrozumienie tematu. Atmosfera była miła i luźna, a uczestnicy wyrazili dużą satysfakcję i pozytywnie ocenili szkolenia. Część uczestników stwierdziła, że wiedza ta była im znana, ale szkolenie pozwoliło im ją uzupełnić i uporządkować. Ogólnie szkolenia zostały ocenione jako rzetelne i udane. Przedstawione na początku spotkania cele zostały w pełni zrealizowane, a szkolenia były rzetelnie przeprowadzone z wykładem i wspólną dyskusją oraz praktycznymi ćwiczeniami i miłą atmosferą. Przekazana wiedza była merytoryczna i konkretna, a uczestnicy poszerzyli swoją wiedzę na temat przyczyn prowokacyjnych zachowań uczniów oraz sposobów reagowania na nie. Prowadzący szkolenia, Pan Tomasz Garstka, został doceniony za swoją komunikatywność i sposób prowadzenia, co sprawiło, że atmosfera podczas szkoleń była bardzo sympatyczna.

Dodaj komentarz