hello world!
Published: 21 listopada 2022

ADHD czyli „żywe srebro” lub „samochód bez hamulców”

W dniu 21 listopada 2022 roku przeprowadziliśmy spotkanie online dotyczące pracy z dziećmi z ADHD. Uczestnikami szkolenia byli nauczyciele z obszaru całej Polski. Spotkanie poprowadziła trenerka Fundacji Wsparcie i Rozwój Anna Pyzikiewicz. Uczestnicy szkolenia wyrażali zadowolenie z treści prezentowanych podczas spotkania, uważając je za merytoryczne i profesjonalne. Podawano merytoryczne argumenty, angażowano uczestników do pracy zespołowej. Zdaniem odbiorców szkolenie było bardzo wartościowe, a poruszone zagadnienia pomogą im w pracy z dziećmi zmagającymi się z trudnościami. Wiele osób podkreślało, że spotkanie było interesujące i przydatne w codziennej pracy, a także że zdobyta wiedza pozwoli im na wdrażanie lepszych metod postępowania z dzieckiem. Wiele osób skorzysta z narzędzi prezentowanych podczas spotkania. Podsumowując, szkolenie w wysokim stopniu spełniło oczekiwania uczestników, którzy podkreślili dużą wartość wiedzy i umiejętności, możliwych do wykorzystania w codziennej pracy.

Dodaj komentarz

Ask ChatGPT
Set ChatGPT API key
Find your Secret API key in your ChatGPT User settings and paste it here to connect ChatGPT with your Tutor LMS website.