hello world!
Published: 21 listopada 2022

ADHD czyli „żywe srebro” lub „samochód bez hamulców”

W dniu 21 listopada 2022 roku przeprowadziliśmy spotkanie online dotyczące pracy z dziećmi z ADHD. Uczestnikami szkolenia byli nauczyciele z obszaru całej Polski. Spotkanie poprowadziła trenerka Fundacji Wsparcie i Rozwój Anna Pyzikiewicz. Uczestnicy szkolenia wyrażali zadowolenie z treści prezentowanych podczas spotkania, uważając je za merytoryczne i profesjonalne. Podawano merytoryczne argumenty, angażowano uczestników do pracy zespołowej. Zdaniem odbiorców szkolenie było bardzo wartościowe, a poruszone zagadnienia pomogą im w pracy z dziećmi zmagającymi się z trudnościami. Wiele osób podkreślało, że spotkanie było interesujące i przydatne w codziennej pracy, a także że zdobyta wiedza pozwoli im na wdrażanie lepszych metod postępowania z dzieckiem. Wiele osób skorzysta z narzędzi prezentowanych podczas spotkania. Podsumowując, szkolenie w wysokim stopniu spełniło oczekiwania uczestników, którzy podkreślili dużą wartość wiedzy i umiejętności, możliwych do wykorzystania w codziennej pracy.

Dodaj komentarz