Pomoc Psychologiczno-Pedagogiczna

dr Katarzyna Pankowska-Jurczyk

Konsultacje psychologiczne. Pomoc w sytuacjach trudnych i kryzysowych. Terapia w nurcie TSR

WIĘCEJ
dr Renata Stoczkowska

Rozwojowe spotkania indywidualne i grupowe w nurcie coachingu, dialogu motywującego i TSR

WIĘCEJ
Iga Król-Łęgowska

Konsultacje psychologiczne. Terapia w nurcie TSR. Moderacja procesów Design Thinking. Facylitacja.

WIĘCEJ
Anna Pyzikiewicz

Terapia dzieci w spektrum autyzmu

WIĘCEJ
Dorota Jasińska

Konsultacje dla osób chorych na Zespół Tourette’a oraz ich rodzin

WIĘCEJ
Gabriela Rasztawicka

Konsultacje i spotkania terapeutyczne dla młodzieży i osób dorosłych w spektrum autyzmu

WIĘCEJ
Tomasz Garstka

Konsultacje psychologiczne dla nauczycieli i pedagogów szkolnych oraz dyrektorów szkół

WIĘCEJ

Edukacja i Rozwój

Dorota Jasińska

Autoprezentacja, budowanie własnego wizerunku i sztuka zarządzania nim

WIĘCEJ
Beata Stańczyk

Pomoc w nauce. Chemia. Matematyka

WIĘCEJ
Paweł Jurczyk

Konsultacje informatyczne

WIĘCEJ

Edukacja zdrowotna

Magdalena Wdzięczna

Masaż i kosmetyka twarzy

WIĘCEJ
Tomasz Stańczyk

Masaż leczniczy, relaksacyjny

WIĘCEJ
dr Katarzyna Pankowska-Jurczyk

Zajęcia ogólnorozwojowe

WIĘCEJ