hello world!
Published: 29 listopada 2022

Depresja i samookaleczenia wśród dzieci i młodzieży

W dniu 29 listopada 2022 roku dr Katarzyna Pankowska-Jurczyk poprowadziła szkolenie stacjonarne dotyczące depresji oraz samookaleczeń wśród dzieci i młodzieży. Spotkanie odbyło się w Szkole Podstawowej nr 302 w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii. Podczas szkolenia nauczyciele dowiedzieli się, jakie mogą być przyczyny i jak reagować podczas pojawienia się samookaleczeń. Jak wesprzeć osoby dotknięte tymi problemami oraz jak udzielać im pomocy i wsparcia. Szkolenie uwzględniło również ważną rolę rodziców, nauczycieli i innych dorosłych w zapobieganiu tym zjawiskom i wspieraniu młodych ludzi w radzeniu sobie z nimi. W dalszej części dowiedzieli się, jak powinna wyglądać profilaktyka oraz jakie działania można/należy podjąć w szkole, a jakie w domu. Na koniec przeanalizowano mity dotyczące depresji. Zdaniem uczestników było ciekawie, a najbardziej istotne było to, że otrzymali oni dużo praktycznych informacji. Podkreślono, że coraz więcej młodych osób zmaga się z problemami psychicznymi, dlatego ważne jest, aby aktualizować wiedzę i umiejętności w tym zakresie, by skutecznie wspierać te osoby. Szkolenie w wysokim stopniu spełniło oczekiwania uczestników.

Dodaj komentarz

Ask ChatGPT
Set ChatGPT API key
Find your Secret API key in your ChatGPT User settings and paste it here to connect ChatGPT with your Tutor LMS website.