hello world!
Published: 29 listopada 2022

Depresja i samookaleczenia wśród dzieci i młodzieży

W dniu 29 listopada 2022 roku dr Katarzyna Pankowska-Jurczyk poprowadziła szkolenie stacjonarne dotyczące depresji oraz samookaleczeń wśród dzieci i młodzieży. Spotkanie odbyło się w Szkole Podstawowej nr 302 w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii. Podczas szkolenia nauczyciele dowiedzieli się, jakie mogą być przyczyny i jak reagować podczas pojawienia się samookaleczeń. Jak wesprzeć osoby dotknięte tymi problemami oraz jak udzielać im pomocy i wsparcia. Szkolenie uwzględniło również ważną rolę rodziców, nauczycieli i innych dorosłych w zapobieganiu tym zjawiskom i wspieraniu młodych ludzi w radzeniu sobie z nimi. W dalszej części dowiedzieli się, jak powinna wyglądać profilaktyka oraz jakie działania można/należy podjąć w szkole, a jakie w domu. Na koniec przeanalizowano mity dotyczące depresji. Zdaniem uczestników było ciekawie, a najbardziej istotne było to, że otrzymali oni dużo praktycznych informacji. Podkreślono, że coraz więcej młodych osób zmaga się z problemami psychicznymi, dlatego ważne jest, aby aktualizować wiedzę i umiejętności w tym zakresie, by skutecznie wspierać te osoby. Szkolenie w wysokim stopniu spełniło oczekiwania uczestników.

Dodaj komentarz