hello world!
Published: 13 grudnia 2022

Interwencja kryzysowa – diagnoza, zasady i etapy, sposób pracy

W dniu 13 grudnia 2022 roku zorganizowaliśmy szkolenie online pt.: „Interwencja kryzysowa – diagnoza, zasady i etapy, sposób pracy”. Szkolenie poprowadziła trenerka fundacji dr Katarzyna Pankowska-Jurczyk. Na spotkaniu uczestnicy poznali różnicę między sytuacją trudną a kryzysową. Dowiedzieli się, jakie są kryteria diagnozy selekcyjnej i jak zarządzać sytuacją kryzysową w szkole. Poznali konkretne zasady i etapy interwencji kryzysowej oraz sposoby nawiązywania kontaktu z mediami w kwestii sytuacji kryzysowej w szkole. Podsumowując, uczestnicy szkolenia dotyczącego interwencji kryzysowej byli zadowoleni z przedstawionych treści, które zawierały zarówno teorię, jak i praktyczne wykorzystanie. Przykłady i sposób ich przedstawiania zostały uznane za pomocne i zrozumiałe, a wiedza wyniesiona ze szkolenia może być przydatna w ich codziennej pracy. Uczestnicy uznali szkolenie za bardzo przydatne i potwierdzili, że pozostanie ono w ich pamięci na długi czas.

Dodaj komentarz

Ask ChatGPT
Set ChatGPT API key
Find your Secret API key in your ChatGPT User settings and paste it here to connect ChatGPT with your Tutor LMS website.