hello world!
Published: 30 listopada 2022

Twórcze i kreatywne metody pracy z bajką oraz baśnią

W dniach 8 i 15 oraz 18, a także 23 i 30 listopada 2022 roku przeprowadziliśmy trzy szkolenia online na temat „Twórcze i kreatywne metody pracy z bajką oraz baśnią w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej”. Trenerka zaprezentowała nowe, atrakcyjne metody i techniki pracy oparte na fabule bajek i baśni, które rozwijają myślenie, twórczość i kreatywność dzieci. Uczestnicy dowiedzieli się, dlaczego warto stosować w pracy z dziećmi baśnie i bajki. Poznali teatrzyk obrazkowy Kamishibai i inne aktywności inspirowane bajką. Szkolenia dotyczące twórczych i kreatywnych metod pracy z bajką oraz baśnią cieszyły się dużym zainteresowaniem uczestników. Prowadząca spotkania była oceniana jako bardzo miła i kompetentna, a szkolenia jako ciekawe i praktyczne. Uczestnicy docenili ciekawy sposób przedstawienia tematu oraz przygotowanie merytoryczne prowadzącej. Wiele osób zwróciło uwagę na wzbogacenie swojej wiedzy związanej z kreatywnym wykorzystaniem bajki oraz różnych sposobów jej tworzenia. Przedstawione metody pracy z bajką i baśnią zostały ocenione jako przydatne i łatwe do wprowadzenia w praktyce. Uczestnicy zapowiedzieli, że wykorzystają przekazaną wiedzę w swojej pracy z dziećmi. Szkolenie spełniło oczekiwania uczestników i zostało wysoko ocenione.

Dodaj komentarz

Ask ChatGPT
Set ChatGPT API key
Find your Secret API key in your ChatGPT User settings and paste it here to connect ChatGPT with your Tutor LMS website.