hello world!
Published: 30 listopada 2022

Twórcze i kreatywne metody pracy z bajką oraz baśnią

W dniach 8 i 15 oraz 18, a także 23 i 30 listopada 2022 roku przeprowadziliśmy trzy szkolenia online na temat „Twórcze i kreatywne metody pracy z bajką oraz baśnią w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej”. Trenerka zaprezentowała nowe, atrakcyjne metody i techniki pracy oparte na fabule bajek i baśni, które rozwijają myślenie, twórczość i kreatywność dzieci. Uczestnicy dowiedzieli się, dlaczego warto stosować w pracy z dziećmi baśnie i bajki. Poznali teatrzyk obrazkowy Kamishibai i inne aktywności inspirowane bajką. Szkolenia dotyczące twórczych i kreatywnych metod pracy z bajką oraz baśnią cieszyły się dużym zainteresowaniem uczestników. Prowadząca spotkania była oceniana jako bardzo miła i kompetentna, a szkolenia jako ciekawe i praktyczne. Uczestnicy docenili ciekawy sposób przedstawienia tematu oraz przygotowanie merytoryczne prowadzącej. Wiele osób zwróciło uwagę na wzbogacenie swojej wiedzy związanej z kreatywnym wykorzystaniem bajki oraz różnych sposobów jej tworzenia. Przedstawione metody pracy z bajką i baśnią zostały ocenione jako przydatne i łatwe do wprowadzenia w praktyce. Uczestnicy zapowiedzieli, że wykorzystają przekazaną wiedzę w swojej pracy z dziećmi. Szkolenie spełniło oczekiwania uczestników i zostało wysoko ocenione.

Dodaj komentarz