29 lutego 2020
Terapia ręki w pracy z dzieckiem

Terapia ręki w pracy z dzieckiem Dnia 29 lutego 2020 roku dwie trenerki Fundacji Wsparcie i Rozwój, dr Katarzyna Pankowska-Jurczyk i Marzena Dżuman, przeprowadziły warsztaty „Terapia ręki w pracy z dzieckiem”. Szkolenie skierowane było do wszystkich osób pracujących indywidualnie z dzieckiem: rodziców, opiekunów, psychologów, pedagogów, terapeutów, nauczycieli. Szkolenie w wysokim stopniu spełniło oczekiwania uczestników. Zwrócono uwagę na dużo konkretnych porad i propozycji ćwiczeń do pracy z dzieckiem. Szkolenie zdaniem […]

Czytaj dalej
6 lutego 2020
Asertywność we współpracy z rodzicami uczniów

Dnia 6 lutego 2020 roku zorganizowaliśmy szkolenie dotyczące właściwej współpracy z rodzicami uczniów. Odbyło się ono w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Warszawie. Spotkanie poprowadził trener Fundacji Wsparcie i Rozwój, Tomasz Garstka. Podczas szkolenia, którego adresatami byli wyłącznie nauczyciele, zwrócono uwagę na budowanie współpracy z rodzicami na rzecz dobra dzieci, odwołując się m.in. do doświadczeń nauczycieli, którzy sami są rodzicami. Wywnioskowano, że same „techniki asertywnej komunikacji” mogą być […]

Czytaj dalej
30 stycznia 2020
Elementy Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach w pracy z dziećmi i młodzieżą

W dniu 30 stycznia 2020 roku dr Katarzyna Pankowska-Jurczyk poprowadziła szkolenie dotyczące wykorzystywania w pracy z dziećmi i młodzieżą elementów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Szkolenie zostało bardzo wysoko ocenione. Uczestnicy szkolenia zdobyli nowe, użyteczne narzędzia do pracy i poznali konkretne rozwiązania. Zapoznali się również z ciekawym podejściem, które będzie przydatne w budowaniu lepszych kontaktów z uczniami, ale też rodzicami. Szkolenie spełniło oczekiwania zarówno pod względem merytorycznym, jak i sposobu […]

Czytaj dalej
12 grudnia 2019
Prowokacyjne zachowania uczniów i uczennic wobec nauczycielek i nauczycieli. Jak je rozumieć? Jak im zapobiegać? Jak na nie reagować?

W dniu 12 grudnia 2019 roku przeprowadziliśmy w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. KEN w Warszawie, szkolenie dla odbiorców indywidualnych dotyczące, cieszącego się dużym zainteresowaniem, tematu prowokacyjnych zachowań uczniów i uczennic wobec nauczycielek i nauczycieli. Tematyka szkolenia spotkała się nie po raz pierwszy z ogromnym zainteresowaniem. Była to kolejna możliwość poszerzenia zasobów dotychczasowych wiadomości i umiejętności. Spotkanie poprowadził Trener Fundacji Wsparcie i Rozwój Tomasz Garstka. Informacje i umiejętności zdobyte […]

Czytaj dalej
5 grudnia 2019
Kształtowania umiejętności społecznych dzieci i młodzieży z autyzmem, Zespołem Aspergera

W dniu 5 grudnia 2019 roku przeprowadziliśmy spotkanie z grupą nauczycieli w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej. Szkolenie po raz kolejny dotyczyło Kształtowania umiejętności społecznych dzieci i młodzieży z autyzmem, Zespołem Aspergera. Zajęcia poprowadzone były w niewielkiej grupie i miały charakter czysto praktyczny. Przeanalizowano konkretne przypadki i znaleziono potencjalne, możliwe rozwiązania. Uczestnicy mieli możliwość uczestniczenia w ćwiczeniach i napisania przykładowego scenariusza zajęć. Nauczyciele uznali szkolenie za bardzo użyteczne i dające […]

Czytaj dalej
4 grudnia 2019
Współpraca z Gruzją

W 2019 roku Trener Fundacji Wsparcie i Rozwój był z wizytą w Gruzji i dokonał oceny potrzeb tamtejszego środowiska edukacyjnego w trakcie prowadzonych szkoleń dla nauczycieli. Nawiązał kontakty z organizacjami pozarządowymi i dokonał oceny potencjalnych partnerów pod kątem ich zainteresowania współpracą oraz pod kątem ich potencjału replikacji know-how wskazując na Fundację Wsparcie i Rozwój jako najbardziej odpowiednią. Pod koniec 2019 roku przedstawiciele gruzińskich organizacji pozarządowych uczestniczyli w Study Tour to Poland, […]

Czytaj dalej
28 listopada 2019
Stosowanie efektywnej komunikacji

Dnia 28 listopada 2019 roku przeprowadziliśmy szkolenie, pt. „Stosowanie efektywnej komunikacji i konstruktywnej informacji zwrotnej. Budowanie pozytywnych relacji”. Szkolenie przeznaczone było specjalnie dla osób pracujących w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im Komisji Edukacji Narodowej. PBW jest partnerem naszej Fundacji. Z tym większą przyjemnością przeprowadziliśmy szkolenie, które ma służyć budowaniu przyjaznego środowiska w miejscu pracy. Zdaniem uczestników szkolenie zostało bardzo dobrze przygotowane, a atmosfera […]

Czytaj dalej
21 listopada 2019
II Ogólnopolska Konferencja „Bezpieczeństwo dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole/przedszkolu”

W dniach 21 i 22 listopada 2019 r. odbyła się zorganizowana przez Fundację Wsparcie i Rozwój II Konferencja „Bezpieczeństwo dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole/przedszkolu”. Konferencja odbyła się w Warszawie, w budynku współorganizatora i partnera naszej Fundacji – Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Komisji Edukacji Narodowej. Wydarzenie cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem. W konferencji wzięło udział ponad 100 osób. Fundacja Wsparcie i Rozwój jeszcze raz składa podziękowanie […]

Czytaj dalej
14 listopada 2019
Jak nie dać się sprowokować i co robić w przypadku konfliktów

W dniu 14 listopada 2019r. trener Fundacji Wsparcie i Rozwój Tomasz Garstka poprowadził wykład dla licznego grona pedagogicznego ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Skierniewicach na temat prowokacyjnych zachowań uczniów i uczennic. Tematyka szkolenia spotkała się nie po raz pierwszy z ogromnym zainteresowaniem. Rozumienie funkcji prowokacji i przygotowanie do konstruktywnego reagowania na nie stanowi odpowiedź na szkoleniowe potrzeby rad pedagogicznych. Spotkanie spełniło oczekiwania uczestników. Nauczyciele zaznaczyli, że wykład bardzo im się […]

Czytaj dalej