17 kwietnia 2023
ADHD, czyli „żywe srebro” lub „samochód bez hamulców”

W dniach 3 i 17 kwietnia 2023 roku przeprowadziliśmy dwa spotkanie online dotyczące dzieci z ADHD. Odbiorcami pierwszego spotkania byli nauczyciele, pedagodzy i psychologowie z obszaru całej Polski. Uczestnikami spotkania 17 kwietnia byli przedstawiciele Rady Pedagogicznej z Publicznej Szkoły Podstawowej im. KEN w Szyszkowie. Uczestnicy poznali objawy i charakterystyczne zachowania ucznia z ADHD, dowiedzieli się jednocześnie jak uporządkować otoczenie i określić wyraźnie granice w przestrzeni. Na spotkaniach poruszono […]

Czytaj dalej
28 marca 2023
Jak radzić sobie z prowokacjami uczniowskimi?

W dniach 27 i 28 marca 2023 roku przeprowadziliśmy szkolenie online pt. Prowokacyjne zachowania uczniów i uczennic wobec nauczycielek i nauczycieli. Jak je rozumieć? Jak im zapobiegać? Jak na nie reagować? Szkolenie z nauczycielami z obszaru całej Polski poprowadził trener fundacji Tomasz Garstka. Podczas szkolenia analizowano przejawy różnych typów prowokacji oraz ich funkcje. W oparciu o przykłady z praktyki scharakteryzowano destrukcyjne sposoby reagowania na prowokacje, jak również omówiono i ćwiczono wypracowane konstruktywne sposoby […]

Czytaj dalej
6 marca 2023
Konflikty rówieśnicze

Dnia 6 marca 2023 roku trener Fundacji Wsparcie i Rozwój, Tomasz Garstka poprowadził szkolenie online nt: Konflikty rówieśnicze - jak nauczyć uczniów, żeby sami sobie z nimi poradzili? Konflikty są naturalną częścią rówieśniczych kontaktów. Nie chodzi o to, żeby nauczyciel interweniował w sytuacji każdego sporu, lecz żeby nauczył młodych ludzi rozumieć powody konfliktów oraz stosować skuteczne, sposoby samodzielnego ich rozwiązywania. W ten sposób umożliwia uczniom rozwój w budowaniu […]

Czytaj dalej
28 lutego 2023
Depresja i samookaleczenia wśród dzieci i młodzieży

W dniach 21 i 28 lutego 2023 roku dr Katarzyna Pankowska-Jurczyk poprowadziła szkolenia online dotyczące depresji oraz samookaleczeń wśród dzieci i młodzieży. Odbiorcami spotkania 21 lutego byli nauczyciele, pedagodzy i psychologowie z obszaru całej Polski. W dniu 28 lutego w szkoleniu uczestniczyli nauczyciele z Miejskiego Zespołu Szkół Nr 8 w Krośnie. Podczas szkoleń nauczyciele dowiedzieli się, jakie mogą być przyczyny i jak reagować podczas pojawienia się samookaleczeń. Poznali […]

Czytaj dalej
13 lutego 2023
Praca z klasą jako grupą. Niejawne mechanizmy i procesy grupowe.

W dniu 13 lutego 2023 roku przeprowadziliśmy szkolenia online dotyczące pracy z klasą jako grupą. Spotkanie poprowadził trener Fundacji Wsparcie i Rozwój, Tomasz Garstka. Uczestnikami szkolenia byli przedstawiciele Rady Pedagogicznej z Dwujęzycznej Szkoły Podstawowej ATUT Fundacji Edukacji Międzynarodowej we Wrocławiu. Na szkoleniu uczestnicy poznali naukową argumentację przeciw popularnemu mitowi uniwersalnych faz rozwoju klasy jako grupy i zgłębili rzeczywiste procesy w niej zachodzące. Dowiedzieli […]

Czytaj dalej
31 stycznia 2023
Jak radzić sobie z prowokacjami uczniowskimi?

Temat „Prowokacyjne zachowania uczniów wobec dorosłych. Jak je rozumieć? Jak im zapobiegać? Jak sobie z nimi radzić?" cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród nauczycieli i dyrektorów szkół. W styczniu Fundacja Wsparcie i Rozwój zorganizowała trzy szkolenia temu poświęcone: dwa online (23, 24 i 31 stycznia) i jedno stacjonarne (9 stycznia). Odbiorcami szkolenia 23 i 24 stycznia byli nauczyciele, pedagodzy, psychologowie z obszaru całej Polski, kolejne szkolenie […]

Czytaj dalej
14 stycznia 2023
Ludzie w sytuacjach problemowych i kryzysowych

W dniu 14 stycznia 2023 roku Prezes Fundacji dr Katarzyna Pankowska-Jurczyk poprowadziła szkolenie na KURSIE KWALIFIKACYJNYM Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA OŚWIATĄ nt. „Ludzie w sytuacjach problemowych i kryzysowych”. Spotkanie dotyczyło rozwiązywania problemów szkoły w oparciu o pracę grup zadaniowych oraz zarządzanie zasobami ludzkimi w sytuacjach kryzysowych. Organizatorem szkolenia było Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Przyszli dyrektorzy zdobyli informacje wyjaśniające czym jest sytuacja trudna, a kiedy pojawia się widmo […]

Czytaj dalej
13 grudnia 2022
Interwencja kryzysowa – diagnoza, zasady i etapy, sposób pracy

W dniu 13 grudnia 2022 roku zorganizowaliśmy szkolenie online pt.: „Interwencja kryzysowa – diagnoza, zasady i etapy, sposób pracy”. Szkolenie poprowadziła trenerka fundacji dr Katarzyna Pankowska-Jurczyk. Na spotkaniu uczestnicy poznali różnicę między sytuacją trudną a kryzysową. Dowiedzieli się, jakie są kryteria diagnozy selekcyjnej i jak zarządzać sytuacją kryzysową w szkole. Poznali konkretne zasady i etapy interwencji kryzysowej oraz sposoby nawiązywania kontaktu z mediami w kwestii sytuacji kryzysowej […]

Czytaj dalej
12 grudnia 2022
Interwencja wychowawcza i kryzysowa

W dniach 22 listopada i 12 grudnia 2022 roku specjalista fundacji w zakresie interwencji kryzysowej dr Katarzyna Pankowska-Jurczyk poprowadziła w Szkole Podstawowej w Głoskowie spotkanie z rodzicami i uczniami w zakresie interwencji wychowawczej i kryzysowej. Celem tych zajęć była pomoc uczniom i rodzicom w radzeniu sobie z trudnościami i problemami, z którymi mogą spotkać się w szkole. Takie działania mogą obejmować różne formy pomocy, takie jak indywidualne lub grupowe rozmowy z uczniem, […]

Czytaj dalej