3 marca 2022
Depresja i samookaleczenia wśród dzieci i młodzieży

W dniach 24 lutego i 3 marca 2022 roku dr Katarzyna Pankowska-Jurczyk poprowadziła szkolenie online dotyczące depresji oraz samookaleczeń wśród dzieci i młodzieży. W dniu 24 lutego w szkoleniu uczestniczyli nauczyciele ze Szkoły Podstawowej w Głogowie. Spotkanie w dniu 3 marca było skierowane do Rady Pedagogicznej Zespół Szkół Techniczno-Zawodowych w Radzyminie. Podczas szkoleń nauczyciele dowiedzieli się, jakie mogą być przyczyny i jak reagować podczas pojawienia się samookaleczeń. Poznali […]

Czytaj dalej
2 marca 2022
Twórcze i kreatywne metody pracy z bajką oraz baśnią

W dniach 23 lutego i 2 marca 2022 roku przeprowadziliśmy szkolenie online na temat „Twórcze i kreatywne metody pracy z bajką oraz baśnią w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej”. Trenerka zaprezentowała nowe, atrakcyjne metody i techniki pracy oparte na fabule bajek i baśni, które rozwijają myślenie, twórczość i kreatywność dzieci. Uczestnicy dowiedzieli się, dlaczego warto stosować w pracy z dziećmi baśnie i bajki. Poznali teatrzyk obrazkowy Kamishibai i inne aktywności inspirowane bajką. […]

Czytaj dalej
3 lutego 2022
Depresja wśród dzieci i młodzieży. Samookaleczenia

W dniu 3 lutego 2022 roku dr Katarzyna Pankowska-Jurczyk poprowadziła szkolenie online dotyczące depresji oraz samookaleczeń wśród dzieci i młodzieży. Podczas szkolenia nauczyciele dowiedzieli się, jakie mogą być przyczyny i jak reagować podczas pojawienia się samookaleczeń. Poznali objawy depresji u dzieci i młodzieży oraz czym różnią się te objawy od objawów depresji u dorosłych. W dalszej części dowiedzieli się, jak powinna wyglądać profilaktyka oraz jakie działania można/należy podjąć […]

Czytaj dalej
22 stycznia 2022
Ludzie w sytuacjach problemowych i kryzysowych

W dniu 22 stycznia 2022 roku Prezes Fundacji dr Katarzyna Pankowska-Jurczyk poprowadziła szkolenie na KURSIE KWALIFIKACYJNYM Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA OŚWIATĄ nt. „Ludzie w sytuacjach problemowych i kryzysowych”. Spotkanie dotyczyło rozwiązywania problemów szkoły w oparciu o pracę grup zadaniowych oraz zarządzanie zasobami ludzkimi w sytuacjach kryzysowych. Organizatorem szkolenia było Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Przyszli dyrektorzy zdobyli informacje wyjaśniające czym jest sytuacja trudna, a kiedy pojawia się widmo […]

Czytaj dalej
16 grudnia 2021
Elementy TSR w pracy z dziećmi i młodzieżą (poziom podstawowy)

W dniach 13 i 16 grudnia 2021 roku trenerka fundacji dr Katarzyna Pankowska-Jurczyk poprowadziła z nauczycielami, psychologami i pedagogiami szkolnymi szkolenie dotyczące wykorzystywania w pracy z dziećmi i młodzieżą elementów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Głównym przesłaniem spotkania był fakt, że ludzie są pełni zasobów, potrzebnych do znalezienia rozwiązania i mimo że są ekspertami od swojego życia, potrzebują czasami wsparcia. Uczestnicy szkolenia uznali je za bardzo użyteczne w ich codziennej pracy zawodowej, ale również w życiu prywatnym. […]

Czytaj dalej
16 grudnia 2021
Warsztaty z dziećmi z klas I-III

W dniach 2, 9 i 16 grudnia trenerka fundacji dr Katarzyna Pankowska-Jurczyk poprowadziła cykl zajęć z uczniami z klas I-III z Zespołu Szkół Publicznych w Mrokowie. Spotkania dotyczyły trzech obszarów tematycznych. Pierwszy z nich wiązał się z komunikacją i zasadami budowania dobrych relacji, drugi z identyfikowaniem mocnych stron/zasobów, a trzeci z umiejętnością radzenia sobie z trudnymi emocjami. Każdy z poruszanych tematów spotkał się z dużą aprobatą i zainteresowaniem. Dzieci wykazały duże zaangażowanie […]

Czytaj dalej
15 grudnia 2021
Prowokacyjne zachowania uczniów i uczennic wobec nauczycielek i nauczycieli. Jak je rozumieć? Jak im zapobiegać? Jak na nie reagować?

W dniu 15 grudnia 2021 roku odbyło się kolejne, cieszące się dużym zainteresowaniem szkolenie, poświęcone prowokacyjnym zachowaniom uczniów i uczennic wobec nauczycielek i nauczycieli. Osoby uczestniczące w szkoleniu miały możliwość poznać główne typy zachowań prowokacyjnych. Odpowiedni dobór reakcji do typu prowokacji pozwala zwiększyć efektywność nauczycielskich oddziaływań. Z dużym zainteresowaniem spotkało się przedstawienie neurobiologicznych podstaw zachowań prowokacyjnych. Szkolenie cieszyło się dużym zainteresowaniem […]

Czytaj dalej
14 grudnia 2021
Jak uczyć dzieci i młodzież krytycznego myślenia?

W dniu 14 grudnia 2021 roku odbyło się zdalne spotkanie grupy nauczycielek i nauczycieli zainteresowanych tematyką krytycznego myślenia w edukacji. Spotkanie miało charakter seminaryjno-dyskusyjny. Prowadzący spotkanie psycholog Tomasz Garstka, trener fundacji przedstawił sposoby rozumienia terminu krytyczne myślenie, jego fundamenty, zasady i pytania pomocnicze, które umożliwiają jego aplikację w nauczaniu. Uczestniczki pracowały nad konkretnymi sposobami wdrażania krytycznego myślenia podczas lekcji i dzieliły się […]

Czytaj dalej
9 grudnia 2021
Zespół Tourette’a

W dniach 7 i 9 grudnia 2021 roku przeprowadziliśmy szkolenie online nt. „Uczeń z Zespołem Tourette’a w szkole ogólnodostępnej”. Nauczyciele poznali objawy oraz zaburzenia powiązane i mylone z Zespołem Tourette’a. Uświadomili sobie przyczyny zaburzeń tikowych, poznali mity dotyczące choroby. Nauczyciele uznali szkolenie za użyteczne i dające możliwość poszerzenia zasobów dotychczasowej wiedzy i umiejętności. Zdaniem uczestników udział w szkoleniu w wysokim stopniu przyczyni się do podwyższenia jakości pracy szkoły. Nauczyciele […]

Czytaj dalej