7 marca 2022
Szybkie reagowanie w kryzysie

W dniu 7 marca 2022 roku dr Katarzyna Pankowska-Jurczyk poprowadziła szkolenie online dla Rady Pedagogicznej Przedszkola nr 7 w Ostrołęce nt. „Szybkie reagowanie w kryzysie. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w sytuacjach trudnych”. Spotkanie dotyczyło umiejętności zarządzania kryzysem i organizowania wsparcia psychologicznego. Organizatorem szkolenia było Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Uczestnicy dowiedzieli się, kiedy możemy mówić o sytuacji kryzysowej, jak reagują dorośli i dzieci oraz jakich błędów […]

Czytaj dalej
5 marca 2022
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy

W związku z wybuchem wojny na Ukrainie Fundacja Wsparcie i Rozwój, jako organizacja oraz nasi członkowie i współpracownicy z własnej inicjatywy zaangażowaliśmy się w różnej formie w pomoc osobom uciekającym przed okrucieństwami wojny. Wiemy, że tak jak my wiele polskich rodzin i organizacji niesie pomoc wciąż przybywającym uchodźcom, w większości kobietom i dzieciom. Jesteśmy zaszczyceni, że możemy być częścią tego wielkiego pomocowego ruchu społecznego. Może nas cieszyć, że osoby, którym pomagamy są ogromnie wdzięczne za tę pomoc, za dobro, […]

Czytaj dalej
3 marca 2022
Depresja i samookaleczenia wśród dzieci i młodzieży

W dniach 24 lutego i 3 marca 2022 roku dr Katarzyna Pankowska-Jurczyk poprowadziła szkolenie online dotyczące depresji oraz samookaleczeń wśród dzieci i młodzieży. W dniu 24 lutego w szkoleniu uczestniczyli nauczyciele ze Szkoły Podstawowej w Głogowie. Spotkanie w dniu 3 marca było skierowane do Rady Pedagogicznej Zespół Szkół Techniczno-Zawodowych w Radzyminie. Podczas szkoleń nauczyciele dowiedzieli się, jakie mogą być przyczyny i jak reagować podczas pojawienia się samookaleczeń. Poznali […]

Czytaj dalej
2 marca 2022
Twórcze i kreatywne metody pracy z bajką oraz baśnią

W dniach 23 lutego i 2 marca 2022 roku przeprowadziliśmy szkolenie online na temat „Twórcze i kreatywne metody pracy z bajką oraz baśnią w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej”. Trenerka zaprezentowała nowe, atrakcyjne metody i techniki pracy oparte na fabule bajek i baśni, które rozwijają myślenie, twórczość i kreatywność dzieci. Uczestnicy dowiedzieli się, dlaczego warto stosować w pracy z dziećmi baśnie i bajki. Poznali teatrzyk obrazkowy Kamishibai i inne aktywności inspirowane bajką. […]

Czytaj dalej
3 lutego 2022
Depresja wśród dzieci i młodzieży. Samookaleczenia

W dniu 3 lutego 2022 roku dr Katarzyna Pankowska-Jurczyk poprowadziła szkolenie online dotyczące depresji oraz samookaleczeń wśród dzieci i młodzieży. Podczas szkolenia nauczyciele dowiedzieli się, jakie mogą być przyczyny i jak reagować podczas pojawienia się samookaleczeń. Poznali objawy depresji u dzieci i młodzieży oraz czym różnią się te objawy od objawów depresji u dorosłych. W dalszej części dowiedzieli się, jak powinna wyglądać profilaktyka oraz jakie działania można/należy podjąć […]

Czytaj dalej
22 stycznia 2022
Ludzie w sytuacjach problemowych i kryzysowych

W dniu 22 stycznia 2022 roku Prezes Fundacji dr Katarzyna Pankowska-Jurczyk poprowadziła szkolenie na KURSIE KWALIFIKACYJNYM Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA OŚWIATĄ nt. „Ludzie w sytuacjach problemowych i kryzysowych”. Spotkanie dotyczyło rozwiązywania problemów szkoły w oparciu o pracę grup zadaniowych oraz zarządzanie zasobami ludzkimi w sytuacjach kryzysowych. Organizatorem szkolenia było Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Przyszli dyrektorzy zdobyli informacje wyjaśniające czym jest sytuacja trudna, a kiedy pojawia się widmo […]

Czytaj dalej
16 grudnia 2021
Elementy TSR w pracy z dziećmi i młodzieżą (poziom podstawowy)

W dniach 13 i 16 grudnia 2021 roku trenerka fundacji dr Katarzyna Pankowska-Jurczyk poprowadziła z nauczycielami, psychologami i pedagogiami szkolnymi szkolenie dotyczące wykorzystywania w pracy z dziećmi i młodzieżą elementów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Głównym przesłaniem spotkania był fakt, że ludzie są pełni zasobów, potrzebnych do znalezienia rozwiązania i mimo że są ekspertami od swojego życia, potrzebują czasami wsparcia. Uczestnicy szkolenia uznali je za bardzo użyteczne w ich codziennej pracy zawodowej, ale również w życiu prywatnym. […]

Czytaj dalej
16 grudnia 2021
Warsztaty z dziećmi z klas I-III

W dniach 2, 9 i 16 grudnia trenerka fundacji dr Katarzyna Pankowska-Jurczyk poprowadziła cykl zajęć z uczniami z klas I-III z Zespołu Szkół Publicznych w Mrokowie. Spotkania dotyczyły trzech obszarów tematycznych. Pierwszy z nich wiązał się z komunikacją i zasadami budowania dobrych relacji, drugi z identyfikowaniem mocnych stron/zasobów, a trzeci z umiejętnością radzenia sobie z trudnymi emocjami. Każdy z poruszanych tematów spotkał się z dużą aprobatą i zainteresowaniem. Dzieci wykazały duże zaangażowanie […]

Czytaj dalej
15 grudnia 2021
Prowokacyjne zachowania uczniów i uczennic wobec nauczycielek i nauczycieli. Jak je rozumieć? Jak im zapobiegać? Jak na nie reagować?

W dniu 15 grudnia 2021 roku odbyło się kolejne, cieszące się dużym zainteresowaniem szkolenie, poświęcone prowokacyjnym zachowaniom uczniów i uczennic wobec nauczycielek i nauczycieli. Osoby uczestniczące w szkoleniu miały możliwość poznać główne typy zachowań prowokacyjnych. Odpowiedni dobór reakcji do typu prowokacji pozwala zwiększyć efektywność nauczycielskich oddziaływań. Z dużym zainteresowaniem spotkało się przedstawienie neurobiologicznych podstaw zachowań prowokacyjnych. Szkolenie cieszyło się dużym zainteresowaniem […]

Czytaj dalej