Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 Postanowienia ogólne

 1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Wsparcie i Rozwój z siedzibą w Warszawie przy ul. Makuszyńskiego 10/4, KRS: 0000541407, NIP: 1182105000, REGON: 360731957.
 1. Jeżeli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzać serwisu, nie zapisywać się do newsletterów należących do Fundacji Wsparcie i Rozwój oraz nie nabywać produktów i usług oferowanych przez  Fundację Wsparcie i Rozwój.
 1. Fundacja Wsparcie i Rozwój zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Zmiany będą publikowane na stronie https://wsparcieirozwoj.org.
 1. Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: Fundacja Wsparcie i Rozwój nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych swoich klientów/użytkowników.
 1. Postanowienia niniejszej Polityki Prywatności mają odpowiednie zastosowanie do osób nieposiadających aktywnego Konta oraz potencjalnych Klientów, w tym do osób korzystających z formularza kontaktowego.
 1. Polityka Prywatności nie dotyczy serwisów i firm, których dane kontaktowe podane są w serwisach i artykułach należących do Fundacji Wsparcie i Rozwój.

Dane Osobowe

 1. Fundacja Wsparcie i Rozwój przetwarza dane osobowe Klientów w celu należytego wykonywania umów obejmujących Produkty i usługi Fundacji Wsparcie i Rozwój oraz w celach marketingu bezpośredniego Produktów i usług Fundacji Wsparcie i Rozwój oraz Produktów i usług partnerów handlowych/strategicznych, o ile Klient wyrazi zgodę na tego rodzaju marketing.
 1. Fundacja Wsparcie i Rozwój prosi o podanie tylko tych danych, które są niezbędne do poprawnego działania serwisu i świadczenia usług. Dane o które prosimy w zależności od działania/projektu to: imiona, nazwisko, data i miejsce urodzenia, płeć, wykształcenie, numer i seria dowodu osobistego, PESEL, adres zamieszkania/meldunku, adres email, nr telefonu, miejsce pracy, stanowisko.
 1. Podstawą przetwarzania danych osobowych przez Fundację Wsparcie i Rozwój jest zgoda Klientów na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z  ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.  o ochronie danych osobowych   (Dz. U. z 2014 r. poz.1182 ze zm.).
 1. Podstawą przekazywania informacji handlowej przez Fundację Wsparcie i Rozwój jest zgoda na otrzymywanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji dotyczących oferty szkoleniowej Fundacji Wsparcie i Rozwój.
 1. Poprzez podanie swoich danych osobowych w toku składania przez Klienta formularza w formie elektronicznej oraz zaznaczenie właściwego pola wyboru, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług Fundacji Wsparcie i Rozwój oraz Produktów i usług partnerów handlowych/strategicznych Fundacji Wsparcie i Rozwój.
 1. Poprzez podanie swoich danych osobowych w toku składania przez Klienta druku z danymi osobowymi oraz złożenie podpisu, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu przygotowania zaświadczenia potwierdzającego udział w szkoleniu, konferencji, marketingu bezpośredniego produktów i usług Fundacji Wsparcie i Rozwój oraz Produktów i usług partnerów handlowych/strategicznych Fundacji Wsparcie i Rozwój.
 1. Podanie jakichkolwiek danych osobowych ma charakter dobrowolny. Klient w każdym czasie ma prawo do wglądu do własnych danych, prawo żądania aktualizacji i usunięcia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych   (Dz. U. z 2014 r. poz.1182 ze zm.).
 1. W przypadku wyrażenia zgody przez Klienta na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane również w celu przesłania Klientowi takiej informacji.
 1. Fundacja Wsparcie i Rozwój nie będzie sprzedawać danych osobowych Klientów innym podmiotom.
 1. W toku i w celu wykonywania usług na rzecz Klientów, dane osobowe Klientów mogą być przekazywane innym podmiotom, z którymi wiążą administratora stosowne umowy. Nie wpłynie to na bezpieczeństwo danych osobowych Klientów.
 1. Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym organom wymiaru sprawiedliwości.

Cookies (Ciasteczka)

 1. Niektóre obszary serwisów należących do Fundacji Wsparcie i Rozwój mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji.
 1. Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych.
 1. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.

Przeglądanie zawartości witryny internetowej/domeny wsparcieirozwoj.org i jej poddomen

 1. Na serwerze gromadzone są takie dane jak: adres IP, skąd pochodzi zapytanie o wyświetlenie strony internetowej, typ przeglądarki, język przeglądarki, data i godzina zdarzenia, informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP, w przypadku gdy przejście do strony wsparcieirozwoj.org nastąpiło przez odnośnik (link) – adres URL strony, z której Klient został przekierowany na stronę wsparcieirozwoj.org
 1. Przeglądanie zawartości witryny internetowej wsparcieirozwoj.org niepołączone z dokonywaniem zakupu usług lub produktu, zakładaniem konta lub korzystaniem z formularza kontaktowego, nie wymaga podawania przez Klienta danych osobowych.
 1. W przypadku uzyskania przez Fundacje Wsparcie i Rozwój wiadomości o korzystaniu przez Klienta ze strony internetowej wsparcieirozwoj.org niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, Fundacja Wsparcie i Rozwój może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Klienta.

Korzystanie z formularza kontaktowego

 1. Skorzystanie z formularza kontaktowego, dostępnego na stronie https://wsparcieirozwoj.org/kontakt/ wymaga podania danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz numeru telefonu.

Subskrypcja bezpłatnych newsletterów/artykułów/kursów on-line

 1. Zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych newsletterów/artykułów/kursów on-line należących do Fundacji Wsparcie i Rozwój wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego imienia i adresu e-mail. Pola te są obowiązkowe.
 1. Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej. Adres e-mail jest niezbędny do tego, aby można było wysłać danemu czytelnikowi oczekiwany produkt. Imię pozwala zwracać się do czytelników po imieniu.

Zamawianie usług i produktów

 1. Zamawianie usług i produktów oferowanych przez Fundację Wsparcie i Rozwój wymaga podania w odpowiednim formularzu przez Klienta jego danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu oraz adresu zamieszkania.
 1. Obsługę płatności stanowi system tpay.com

Niezapowiedziane Wiadomości

 1. Fundacja Wsparcie i Rozwój zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości klientom, których dane kontaktowe posiada, którzy wyrazili zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
 1. Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości Fundacja Wsparcie i Rozwój informacje odnoszące się bezpośrednio do jego usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje, informacje komercyjne i niekomercyjne.

Jawne Dane Osobowe

 1. Dane osobowe podane na serwisach należących do Fundacji Wsparcie i Rozwój przy okazji wysyłania komentarzy do artykułów, odpowiedzi na forum, wpisów na fanpage itp. są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane. Fundacja Wsparcie i Rozwój nie ma możliwości zabezpieczenia użytkowników przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają do przesłania nieokreślonych informacji. Dlatego dane te nie podlegają Polityce Prywatności.

 Inne formularze

 1. Formularze znajdujące się gościnnie na serwisach należących do Fundacji Wsparcie i Rozwój i dotyczące usług, produktów, serwisów i czasopism nieobsługiwanych przez Fundację Wsparcie i Rozwój nie podlegają Polityce Prywatności.

Wyłączenie Odpowiedzialności

 1. Nie powinno się bezwarunkowo korzystać z dokumentów, które udostępnia Fundacja Wsparcie i Rozwój. Zawsze pamiętaj, aby dany dokument dokładnie przeczytać i szczegółowo przeanalizować, gdyż może nie być stosowny do Twojej sytuacji, ewentualnie skonfrontuj z innymi podobnymi publikacjami.
 1. Opinie wyrażone przez społeczność na forum, w komentarzach lub w inny sposób nie zawsze są zgodne z opinią Fundacji Wsparcie i Rozwój.
 1. Fundacja Wsparcie i Rozwój nie bierze na siebie odpowiedzialności za zamieszczone reklamy. Kupujący powinien być ostrożny odpowiadając na reklamę, bądź wysyłając pieniądze.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Więcej informacji.

Czym są pliki "cookies"?
Pliki "cookies" to małe pliki tekstowe rejestrujące aktywność użytkownika online. Ułatwiają poruszanie się po witrynie oraz podejmowanie rozmaitych działań, ponieważ rozpoznają urządzenie Użytkownika i wyświetlają stronę dopasowaną do jego indywidualnych preferencji. Ich wyłączenie może spowodować błędne działanie strony oraz brak dostępu do niektórych funkcji.

Usuwanie plików "cookies"
Każdy rodzaj przeglądarki oferuje możliwość blokowania i kasowania plików cookie. Więcej informacji na temat zarządzania plikami cookie można uzyskać pod adresem: http://ciasteczka.zjekoza.pl/howto.html.

Zamknij