hello world!
Published: 22 listopada 2022

Praca z klasą jako grupą. Niejawne mechanizmy i procesy grupowe.

W dniach 14 i 22 listopada 2022 roku przeprowadziliśmy szkolenia online dotyczące pracy z klasą jako grupą. Spotkania poprowadził trener Fundacji Wsparcie i Rozwój, Tomasz Garstka. Uczestnikami szkolenia 22 listopada byli nauczyciele z obszaru całej Polski. Odbiorcami spotkania 14 listopada byli przedstawiciele Rady Pedagogicznej ze Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Wieruszowie. Na szkoleniach uczestnicy poznali naukową argumentację przeciw popularnemu mitowi uniwersalnych faz rozwoju klasy jako grupy i zgłębili rzeczywiste procesy w niej zachodzące. Dowiedzieli się też, w jaki sposób nauczyciel może być dla uczniów autorytetem budzącym uznanie i szacunek, a nie lęk oraz w jaki sposób najlepiej kontaktować się z młodymi ludźmi. W pracy z grupą istotne jest rozpoznawanie niejawnych mechanizmów i procesów, takich jak dynamika grupy, rola lidera, komunikacja między członkami, rozwiązywanie konfliktów i rozwijanie współpracy. Niejawne procesy te mogą mieć wpływ na skuteczność pracy zespołu i dlatego należy być ich świadomym i pracować nad ich poprawą. Dzięki treściom zaprezentowanym na szkoleniach nauczyciele mogą zrozumieć mechanizmy rządzące grupą i dzięki temu lepiej nimi zarządzać, bez popadania w złudzenie efektywności utrzymywania dyscypliny wyłącznie poprzez kontrolę. Uczestnicy spotkań wyrazili zadowolenie z poziomu przekazywanej wiedzy i praktycznych narzędzi do zarządzania grupą. Zwrócili uwagę na to, że na spotkaniach były przedstawione różne sytuacje i sposób ich rozwiązania, które będą mogli wykorzystać w codziennej pracy. Wielu z nich podkreśliło, że szkolenia były bardzo interesujące i inspirujące. Nauczyciele docenili również angażowanie ich podczas szkoleń. Prowadzący prezentował temat w ciekawy sposób, co pozwoliło na lepsze zrozumienie i zapamiętanie przekazywanych treści. Odbiorcy szkoleń uzyskali wiele praktycznych rozwiązań, które będą mogli wykorzystać na lekcjach, co w konsekwencji pozwoli im na efektywniejszą pracę.

Dodaj komentarz