hello world!
Published: 22 listopada 2022

Praca z klasą jako grupą. Niejawne mechanizmy i procesy grupowe.

W dniach 14 i 22 listopada 2022 roku przeprowadziliśmy szkolenia online dotyczące pracy z klasą jako grupą. Spotkania poprowadził trener Fundacji Wsparcie i Rozwój, Tomasz Garstka. Uczestnikami szkolenia 22 listopada byli nauczyciele z obszaru całej Polski. Odbiorcami spotkania 14 listopada byli przedstawiciele Rady Pedagogicznej ze Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Wieruszowie. Na szkoleniach uczestnicy poznali naukową argumentację przeciw popularnemu mitowi uniwersalnych faz rozwoju klasy jako grupy i zgłębili rzeczywiste procesy w niej zachodzące. Dowiedzieli się też, w jaki sposób nauczyciel może być dla uczniów autorytetem budzącym uznanie i szacunek, a nie lęk oraz w jaki sposób najlepiej kontaktować się z młodymi ludźmi. W pracy z grupą istotne jest rozpoznawanie niejawnych mechanizmów i procesów, takich jak dynamika grupy, rola lidera, komunikacja między członkami, rozwiązywanie konfliktów i rozwijanie współpracy. Niejawne procesy te mogą mieć wpływ na skuteczność pracy zespołu i dlatego należy być ich świadomym i pracować nad ich poprawą. Dzięki treściom zaprezentowanym na szkoleniach nauczyciele mogą zrozumieć mechanizmy rządzące grupą i dzięki temu lepiej nimi zarządzać, bez popadania w złudzenie efektywności utrzymywania dyscypliny wyłącznie poprzez kontrolę. Uczestnicy spotkań wyrazili zadowolenie z poziomu przekazywanej wiedzy i praktycznych narzędzi do zarządzania grupą. Zwrócili uwagę na to, że na spotkaniach były przedstawione różne sytuacje i sposób ich rozwiązania, które będą mogli wykorzystać w codziennej pracy. Wielu z nich podkreśliło, że szkolenia były bardzo interesujące i inspirujące. Nauczyciele docenili również angażowanie ich podczas szkoleń. Prowadzący prezentował temat w ciekawy sposób, co pozwoliło na lepsze zrozumienie i zapamiętanie przekazywanych treści. Odbiorcy szkoleń uzyskali wiele praktycznych rozwiązań, które będą mogli wykorzystać na lekcjach, co w konsekwencji pozwoli im na efektywniejszą pracę.

Dodaj komentarz

Ask ChatGPT
Set ChatGPT API key
Find your Secret API key in your ChatGPT User settings and paste it here to connect ChatGPT with your Tutor LMS website.