hello world!
Published: 12 grudnia 2022

Interwencja wychowawcza i kryzysowa

W dniach 22 listopada i 12 grudnia 2022 roku specjalista fundacji w zakresie interwencji kryzysowej dr Katarzyna Pankowska-Jurczyk poprowadziła w Szkole Podstawowej w Głoskowie spotkanie z rodzicami i uczniami w zakresie interwencji wychowawczej i kryzysowej. Celem tych zajęć była pomoc uczniom i rodzicom w radzeniu sobie z trudnościami i problemami, z którymi mogą spotkać się w szkole. Takie działania mogą obejmować różne formy pomocy, takie jak indywidualne lub grupowe rozmowy z uczniem, lub rodzicami, zajęcia z zakresu zarządzania emocjami lub radzenia sobie ze stresem, a także wsparcie uczniów i rodziców w kontaktach z innymi specjalistami, takimi jak lekarze czy terapeuci. Na spotkaniach podkreślono potrzebę stosowania efektywnych technik komunikacji, które są podstawą budowania dobrych relacji. Zwrócono również uwagę na potrzebę budowanie wzajemnego szacunku i uczenia gotowości do aktywnego słuchania. Podkreślono jednocześnie ważną rolę wsparcia społecznego oraz identyfikowania i rozwijania mocnych stron, które są podstawą budowania właściwych relacji.

Dodaj komentarz