hello world!
Published: 12 grudnia 2022

Interwencja wychowawcza i kryzysowa

W dniach 22 listopada i 12 grudnia 2022 roku specjalista fundacji w zakresie interwencji kryzysowej dr Katarzyna Pankowska-Jurczyk poprowadziła w Szkole Podstawowej w Głoskowie spotkanie z rodzicami i uczniami w zakresie interwencji wychowawczej i kryzysowej. Celem tych zajęć była pomoc uczniom i rodzicom w radzeniu sobie z trudnościami i problemami, z którymi mogą spotkać się w szkole. Takie działania mogą obejmować różne formy pomocy, takie jak indywidualne lub grupowe rozmowy z uczniem, lub rodzicami, zajęcia z zakresu zarządzania emocjami lub radzenia sobie ze stresem, a także wsparcie uczniów i rodziców w kontaktach z innymi specjalistami, takimi jak lekarze czy terapeuci. Na spotkaniach podkreślono potrzebę stosowania efektywnych technik komunikacji, które są podstawą budowania dobrych relacji. Zwrócono również uwagę na potrzebę budowanie wzajemnego szacunku i uczenia gotowości do aktywnego słuchania. Podkreślono jednocześnie ważną rolę wsparcia społecznego oraz identyfikowania i rozwijania mocnych stron, które są podstawą budowania właściwych relacji.

Dodaj komentarz

Ask ChatGPT
Set ChatGPT API key
Find your Secret API key in your ChatGPT User settings and paste it here to connect ChatGPT with your Tutor LMS website.