5 marca 2024
Terapia ręki – wspomaganie rozwoju dziecka

W dniach 30 stycznia i 5 marca 2024 roku dwie trenerki Fundacji Wsparcie i Rozwój, dr Katarzyna Pankowska-Jurczyk i Marzena Dżuman, przeprowadziły warsztaty online nt.: „Terapia ręki - wspomaganie rozwoju dziecka”. Szkolenie skierowane było do wszystkich osób pracujących indywidualnie z dzieckiem: rodziców, opiekunów, psychologów, pedagogów, terapeutów, nauczycieli. Szkolenie w wysokim stopniu spełniło oczekiwania uczestników. Zwrócono uwagę na dużo propozycji ćwiczeń ruchowych oraz manualnych, przy użyciu […]

Czytaj dalej
4 marca 2024
Interwencja kryzysowa – diagnoza, zasady i etapy, sposób pracy

W dniu 4 marca 2024 roku zorganizowaliśmy szkolenie online pt.: „Interwencja kryzysowa – diagnoza, zasady i etapy, sposób pracy”. Szkolenie poprowadziła trenerka fundacji dr Katarzyna Pankowska-Jurczyk. Na spotkaniu uczestnicy poznali różnicę między sytuacją trudną a kryzysową. Dowiedzieli się, jakie są kryteria diagnozy selekcyjnej, poznali konkretne zasady i etapy interwencji kryzysowej oraz sposoby nawiązywania kontaktu z mediami w kwestii sytuacji kryzysowej w szkole/przedszkolu. Na szkoleniu poruszono również temat […]

Czytaj dalej
13 lutego 2024
Jak radzić sobie z prowokacyjnymi zachowaniami młodych ludzi

W dniach 12 i 13 lutego 2024 roku odbyło się szkolenie online pt. "Prowokacyjne zachowania młodych ludzi wobec dorosłych – Jak je rozumieć? Jak im zapobiegać? Jak na nie reagować?" Poprowadził je doświadczony trener fundacji, Tomasz Garstka. Podczas szkolenia analizowano różne typy prowokacji oraz ich funkcje. Na podstawie praktycznych przykładów omówiono zarówno destrukcyjne sposoby reagowania na prowokacje, jak i ćwiczono konstruktywne metody radzenia sobie z prowokacyjnymi zachowaniami młodych […]

Czytaj dalej
5 lutego 2024
Depresja i samookaleczenia wśród dzieci i młodzieży

W dniu 5 lutego 2024 roku dr Katarzyna Pankowska-Jurczyk, trenerka Fundacji Wsparcie i Rozwój poprowadziła szkolenie dotyczące depresji oraz samookaleczeń wśród dzieci i młodzieży. Odbiorcami spotkania byli nauczyciele, pedagodzy psychologowie z Zespołu Szkół IM. PREZYDENTA IGNACEGO MOŚCICKIEGO w Zielonce. Podczas szkolenia nauczyciele dowiedzieli się, jakie mogą być przyczyny i jak reagować podczas pojawienia się samookaleczeń. Poznali objawy depresji u dzieci i młodzieży oraz czym różnią się te objawy […]

Czytaj dalej
13 grudnia 2023
ADHD, czyli „żywe srebro” lub „samochód bez hamulców”

W dniu 13 grudnia 2023 roku przeprowadziliśmy spotkanie online dotyczące dzieci z ADHD. Spotkanie poprowadziła trenerka Fundacji Wsparcie i Rozwój Anna Pyziekiewicz. Uczestnicy poznali objawy i charakterystyczne zachowania ucznia z ADHD, dowiedzieli się jednocześnie jak uporządkować otoczenie i określić wyraźnie granice w przestrzeni. Na spotkaniu poruszono również temat tworzenia regulaminów, mówiono o sile konsekwencji i zasadach współpracy z rodzicami. Nauczyciele dowiedzieli się również jak modelować właściwe […]

Czytaj dalej
5 grudnia 2023
Terapia ręki - wspomaganie rozwoju

W dniach 28 listopada i 5 grudnia 2023 roku trenerki Fundacji Wsparcie i Rozwój, dr Katarzyna Pankowska-Jurczyk i Marzena Dżuman, przeprowadziły warsztaty "Terapia ręki – wspomaganie rozwoju dziecka". Szkolenie skierowane było do wszystkich osób pracujących indywidualnie z dzieckiem: rodziców, opiekunów, psychologów, pedagogów, terapeutów, nauczycieli. Znajomość i stosowanie przykładowych zestawów ćwiczeń stosowanych w terapii ręki – ćwiczeń rozmachowych, manualnych i precyzyjnych jest gwarancją właściwego rozwoju. Podczas […]

Czytaj dalej
30 listopada 2023
Krytyczne myślenie

W dniu 30 listopada 2023 roku odbyło się zdalne spotkanie osób zainteresowanych tematyką krytycznego myślenia w edukacji. Odbiorcami szkolenie byli przedstawiciele rady pedagogicznej Zespołu Szkół w Wodyniach. Spotkanie miało charakter seminaryjno-dyskusyjny. Prowadzący spotkanie psycholog Tomasz Garstka, trener fundacji przedstawił sposoby rozumienia terminu krytyczne myślenie, jego fundamenty, zasady i pytania pomocnicze, które umożliwiają jego aplikację w nauczaniu. Uczenie młodych ludzi krytycznego […]

Czytaj dalej
22 listopada 2023
Zaburzenia ze spektrum autyzmu

W dniach 8 i 15 listopada oraz 22 listopada 2023 roku przeprowadziliśmy dwa szkolenia online dotyczące zaburzeń ze spektrum autyzmu. Odbiorcami pierwszego spotkania byli nauczyciele, pedagodzy i psychologowie z obszaru całej Polski. Uczestnikami spotkania w dniu 22 listopada byli przedstawiciele Rady Pedagogicznej ze Szkoły Podstawowej we Wronowie. Szkolenia dotyczyły zaburzenia ze spektrum autyzmu bez zaburzeń rozwoju intelektualnego i bez upośledzenia funkcjonalnego języka (dawniej Zespół Aspergera). Podczas spotkań nauczyciele […]

Czytaj dalej
14 listopada 2023
Depresja wśród dzieci i młodzieży. Samookaleczenia

W dniu 14 listopada 2023 roku dr Katarzyna Pankowska-Jurczyk poprowadziła szkolenie online dotyczące depresji oraz samookaleczeń wśród dzieci i młodzieży. Uczestnicy szkolenia dowiedzieli się, jakie mogą być przyczyny i jak reagować podczas pojawienia się samookaleczeń. Poznali objawy depresji u dzieci i młodzieży oraz czym różnią się te objawy od objawów depresji u dorosłych. Przeanalizowano mity dotyczące depresji. Szkolenie w wysokim stopniu spełniło oczekiwania odbiorców. Ich zdaniem mieli […]

Czytaj dalej
1 2 3 27