31 stycznia 2023
Jak radzić sobie z prowokacjami uczniowskimi?

Temat „Prowokacyjne zachowania uczniów wobec dorosłych. Jak je rozumieć? Jak im zapobiegać? Jak sobie z nimi radzić?" cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród nauczycieli i dyrektorów szkół. W styczniu Fundacja Wsparcie i Rozwój zorganizowała trzy szkolenia temu poświęcone: dwa online (23, 24 i 31 stycznia) i jedno stacjonarne (9 stycznia). Odbiorcami szkolenia 23 i 24 stycznia byli nauczyciele, pedagodzy, psychologowie z obszaru całej Polski, kolejne szkolenie […]

Czytaj dalej
14 stycznia 2023
Ludzie w sytuacjach problemowych i kryzysowych

W dniu 14 stycznia 2023 roku Prezes Fundacji dr Katarzyna Pankowska-Jurczyk poprowadziła szkolenie na KURSIE KWALIFIKACYJNYM Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA OŚWIATĄ nt. „Ludzie w sytuacjach problemowych i kryzysowych”. Spotkanie dotyczyło rozwiązywania problemów szkoły w oparciu o pracę grup zadaniowych oraz zarządzanie zasobami ludzkimi w sytuacjach kryzysowych. Organizatorem szkolenia było Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Przyszli dyrektorzy zdobyli informacje wyjaśniające czym jest sytuacja trudna, a kiedy pojawia się widmo […]

Czytaj dalej
13 grudnia 2022
Interwencja kryzysowa – diagnoza, zasady i etapy, sposób pracy

W dniu 13 grudnia 2022 roku zorganizowaliśmy szkolenie online pt.: „Interwencja kryzysowa – diagnoza, zasady i etapy, sposób pracy”. Szkolenie poprowadziła trenerka fundacji dr Katarzyna Pankowska-Jurczyk. Na spotkaniu uczestnicy poznali różnicę między sytuacją trudną a kryzysową. Dowiedzieli się, jakie są kryteria diagnozy selekcyjnej i jak zarządzać sytuacją kryzysową w szkole. Poznali konkretne zasady i etapy interwencji kryzysowej oraz sposoby nawiązywania kontaktu z mediami w kwestii sytuacji kryzysowej […]

Czytaj dalej
12 grudnia 2022
Interwencja wychowawcza i kryzysowa

W dniach 22 listopada i 12 grudnia 2022 roku specjalista fundacji w zakresie interwencji kryzysowej dr Katarzyna Pankowska-Jurczyk poprowadziła w Szkole Podstawowej w Głoskowie spotkanie z rodzicami i uczniami w zakresie interwencji wychowawczej i kryzysowej. Celem tych zajęć była pomoc uczniom i rodzicom w radzeniu sobie z trudnościami i problemami, z którymi mogą spotkać się w szkole. Takie działania mogą obejmować różne formy pomocy, takie jak indywidualne lub grupowe rozmowy z uczniem, […]

Czytaj dalej
30 listopada 2022
Twórcze i kreatywne metody pracy z bajką oraz baśnią

W dniach 8 i 15 oraz 18, a także 23 i 30 listopada 2022 roku przeprowadziliśmy trzy szkolenia online na temat „Twórcze i kreatywne metody pracy z bajką oraz baśnią w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej”. Trenerka zaprezentowała nowe, atrakcyjne metody i techniki pracy oparte na fabule bajek i baśni, które rozwijają myślenie, twórczość i kreatywność dzieci. Uczestnicy dowiedzieli się, dlaczego warto stosować w pracy z dziećmi baśnie i bajki. Poznali teatrzyk obrazkowy Kamishibai […]

Czytaj dalej
29 listopada 2022
Depresja i samookaleczenia wśród dzieci i młodzieży

W dniu 29 listopada 2022 roku dr Katarzyna Pankowska-Jurczyk poprowadziła szkolenie stacjonarne dotyczące depresji oraz samookaleczeń wśród dzieci i młodzieży. Spotkanie odbyło się w Szkole Podstawowej nr 302 w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii. Podczas szkolenia nauczyciele dowiedzieli się, jakie mogą być przyczyny i jak reagować podczas pojawienia się samookaleczeń. Jak wesprzeć osoby dotknięte tymi problemami oraz jak udzielać im pomocy i wsparcia. Szkolenie uwzględniło również ważną rolę […]

Czytaj dalej
29 listopada 2022
Jak uczyć dzieci krytycznego myślenia

W dniu 29 listopada 2022 roku odbyło się zdalne spotkanie osób zainteresowanych tematyką krytycznego myślenia w edukacji. Spotkanie miało charakter seminaryjno-dyskusyjny. Prowadzący spotkanie psycholog Tomasz Garstka, trener fundacji przedstawił sposoby rozumienia terminu krytyczne myślenie, jego fundamenty, zasady i pytania pomocnicze, które umożliwiają jego aplikację w nauczaniu. Uczenie dzieci krytycznego myślenia jest ważne dla ich rozwoju intelektualnego i emocjonalnego. Można to robić […]

Czytaj dalej
22 listopada 2022
Praca z klasą jako grupą. Niejawne mechanizmy i procesy grupowe.

W dniach 14 i 22 listopada 2022 roku przeprowadziliśmy szkolenia online dotyczące pracy z klasą jako grupą. Spotkania poprowadził trener Fundacji Wsparcie i Rozwój, Tomasz Garstka. Uczestnikami szkolenia 22 listopada byli nauczyciele z obszaru całej Polski. Odbiorcami spotkania 14 listopada byli przedstawiciele Rady Pedagogicznej ze Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Wieruszowie. Na szkoleniach uczestnicy poznali naukową argumentację przeciw popularnemu mitowi uniwersalnych faz […]

Czytaj dalej
21 listopada 2022
ADHD czyli „żywe srebro” lub „samochód bez hamulców”

W dniu 21 listopada 2022 roku przeprowadziliśmy spotkanie online dotyczące pracy z dziećmi z ADHD. Uczestnikami szkolenia byli nauczyciele z obszaru całej Polski. Spotkanie poprowadziła trenerka Fundacji Wsparcie i Rozwój Anna Pyzikiewicz. Uczestnicy szkolenia wyrażali zadowolenie z treści prezentowanych podczas spotkania, uważając je za merytoryczne i profesjonalne. Podawano merytoryczne argumenty, angażowano uczestników do pracy zespołowej. Zdaniem odbiorców szkolenie było bardzo wartościowe, a poruszone zagadnienia pomogą im w pracy […]

Czytaj dalej
1 2 3 25
Ask ChatGPT
Set ChatGPT API key
Find your Secret API key in your ChatGPT User settings and paste it here to connect ChatGPT with your Tutor LMS website.