22 listopada 2023
Zaburzenia ze spektrum autyzmu

W dniach 8 i 15 listopada oraz 22 listopada 2023 roku przeprowadziliśmy dwa szkolenia online dotyczące zaburzeń ze spektrum autyzmu. Odbiorcami pierwszego spotkania byli nauczyciele, pedagodzy i psychologowie z obszaru całej Polski. Uczestnikami spotkania w dniu 22 listopada byli przedstawiciele Rady Pedagogicznej ze Szkoły Podstawowej we Wronowie. Szkolenia dotyczyły zaburzenia ze spektrum autyzmu bez zaburzeń rozwoju intelektualnego i bez upośledzenia funkcjonalnego języka (dawniej Zespół Aspergera). Podczas spotkań nauczyciele […]

Czytaj dalej
14 listopada 2023
Depresja wśród dzieci i młodzieży. Samookaleczenia

W dniu 14 listopada 2023 roku dr Katarzyna Pankowska-Jurczyk poprowadziła szkolenie online dotyczące depresji oraz samookaleczeń wśród dzieci i młodzieży. Uczestnicy szkolenia dowiedzieli się, jakie mogą być przyczyny i jak reagować podczas pojawienia się samookaleczeń. Poznali objawy depresji u dzieci i młodzieży oraz czym różnią się te objawy od objawów depresji u dorosłych. Przeanalizowano mity dotyczące depresji. Szkolenie w wysokim stopniu spełniło oczekiwania odbiorców. Ich zdaniem mieli […]

Czytaj dalej
18 października 2023
Twórcze i kreatywne metody pracy z bajką oraz baśnią w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej

W dniu 18 października 2023 roku przeprowadziliśmy szkolenie online na temat „Twórcze i kreatywne metody pracy z bajką oraz baśnią w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej”. Trenerka zaprezentowała nowe, atrakcyjne metody i techniki pracy oparte na fabule bajek i baśni, które rozwijają myślenie, twórczość i kreatywność dzieci. Uczestnicy dowiedzieli się, dlaczego warto stosować w pracy z dziećmi baśnie i bajki. Poznali teatrzyk obrazkowy Kamishibai i inne aktywności inspirowane bajką. Szkolenie zostało entuzjastycznie […]

Czytaj dalej
26 września 2023
Jak z grupy zrobić współpracujący zespół

W dniu 26 września 2023 roku przeprowadziliśmy szkolenie online na temat „Jak z grupy zrobić współpracujący zespół. Rozpoznaj niejawne mechanizmy i procesy grupowe”. Spotkanie poprowadził trener Fundacji Wsparcie i Rozwój, Tomasz Garstka. Nauczyciele wykazali duże zainteresowanie tematem i proponowanymi rozwiązaniami. Na szkoleniu uczestnicy poznali naukową argumentację przeciw popularnemu mitowi uniwersalnych faz rozwoju grupy i zgłębili rzeczywiste procesy w niej zachodzące. Szkolenie pozwoliło uczestnikom zrozumieć […]

Czytaj dalej
8 maja 2023
Zaburzenia ze spektrum autyzmu

W dniach 13 i 20 marca oraz 24 kwietnia i 8 maja 2023 roku przeprowadziliśmy dwa szkolenia online dotyczące zaburzeń ze spektrum autyzmu. Odbiorcami pierwszego spotkania byli nauczyciele, pedagodzy i psychologowie z obszaru całej Polski. Uczestnikami spotkania w dniach 24 kwietnia i 8 maja byli przedstawiciele Rad Pedagogicznych z dwóch szkół z Gminy Mirzec (Szkoły Podstawowa im. Janusza Korczaka w Tychowie Nowym i Szkoły Podstawowa im. Świętego Jana Pawła II w Gadce). […]

Czytaj dalej
25 kwietnia 2023
Depresja i samookaleczenia wśród dzieci i młodzieży

W dniach 18 i 25 kwietnia 2023 roku dr Katarzyna Pankowska-Jurczyk poprowadziła szkolenie online dotyczące depresji oraz samookaleczeń wśród dzieci i młodzieży. W dniu 18 kwietnia w szkoleniu uczestniczyli nauczyciele z obszaru całej Polski. Spotkanie dnia 25 kwietnia było skierowane do Rad Pedagogicznych szkół z Gminy Gizałki. Podczas szkoleń nauczyciele dowiedzieli się, jakie mogą być przyczyny i jak reagować podczas pojawienia się samookaleczeń. Poznali objawy depresji […]

Czytaj dalej
17 kwietnia 2023
ADHD, czyli „żywe srebro” lub „samochód bez hamulców”

W dniach 3 i 17 kwietnia 2023 roku przeprowadziliśmy dwa spotkanie online dotyczące dzieci z ADHD. Odbiorcami pierwszego spotkania byli nauczyciele, pedagodzy i psychologowie z obszaru całej Polski. Uczestnikami spotkania 17 kwietnia byli przedstawiciele Rady Pedagogicznej z Publicznej Szkoły Podstawowej im. KEN w Szyszkowie. Uczestnicy poznali objawy i charakterystyczne zachowania ucznia z ADHD, dowiedzieli się jednocześnie jak uporządkować otoczenie i określić wyraźnie granice w przestrzeni. Na spotkaniach poruszono […]

Czytaj dalej
28 marca 2023
Jak radzić sobie z prowokacjami uczniowskimi?

W dniach 27 i 28 marca 2023 roku przeprowadziliśmy szkolenie online pt. Prowokacyjne zachowania uczniów i uczennic wobec nauczycielek i nauczycieli. Jak je rozumieć? Jak im zapobiegać? Jak na nie reagować? Szkolenie z nauczycielami z obszaru całej Polski poprowadził trener fundacji Tomasz Garstka. Podczas szkolenia analizowano przejawy różnych typów prowokacji oraz ich funkcje. W oparciu o przykłady z praktyki scharakteryzowano destrukcyjne sposoby reagowania na prowokacje, jak również omówiono i ćwiczono wypracowane konstruktywne sposoby […]

Czytaj dalej
6 marca 2023
Konflikty rówieśnicze

Dnia 6 marca 2023 roku trener Fundacji Wsparcie i Rozwój, Tomasz Garstka poprowadził szkolenie online nt: Konflikty rówieśnicze - jak nauczyć uczniów, żeby sami sobie z nimi poradzili? Konflikty są naturalną częścią rówieśniczych kontaktów. Nie chodzi o to, żeby nauczyciel interweniował w sytuacji każdego sporu, lecz żeby nauczył młodych ludzi rozumieć powody konfliktów oraz stosować skuteczne, sposoby samodzielnego ich rozwiązywania. W ten sposób umożliwia uczniom rozwój w budowaniu […]

Czytaj dalej
1 2 3 26