27 maja 2015
Warsztaty dla uczniów i nauczycieli

W dniach 22 – 27 maja 2015r. przeprowadziliśmy cykl warsztatów z uczniami i nauczycielami przy współpracy z Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno – Społecznych i Szkoleń oraz Urzędem m. st. Warszawa . Warsztaty dotyczyły takich tematów jak: Kultura komunikacji dziewcząt i chłopców z uwzględnieniem mediacji  (warsztaty dla uczniów i nauczycieli) Problem akceptacji własnego ciała i jej wpływ na poczucie wartości (warsztaty dla uczniów) Problem radzenia sobie z krytyką […]

Czytaj dalej
18 maja 2015
Klasa jako grupa

18 maja 2015r. przeprowadziliśmy szkolenie rady pedagogicznej na temat „Klasa jako grupa”. Nauczyciele wykazali duże zainteresowanie tematem i proponowanymi rozwiązaniami. Na szkoleniu uczestnicy poznali naukową argumentację przeciw popularnemu mitowi uniwersalnych faz rozwoju klasy jako grupy i poznali rzeczywiste procesy w niej zachodzące. Dowiedzieli się też w jaki sposób nauczyciel może być dla uczniów autorytetem budzącym uznanie i szacunek, a nie lęk oraz w jaki sposób najlepiej […]

Czytaj dalej
23 kwietnia 2015
Sytuacja kryzysowa w szkole

23 kwietnia 2015r. przeprowadziliśmy interwencję kryzysową połączoną ze szkoleniem na temat „Interwencja w sytuacjach trudnych i kryzysowych”. Zdaniem Dyrektora i nauczycieli spotkanie to pozwoliło nauczycielom spojrzeć innymi oczyma na dziecko. Uzmysłowiło, że niektóre działania mające na celu dobro dziecka, czasem odnoszą odwrotny skutek. Spotkanie jeszcze bardziej zintegrowało działania Rady Pedagogicznej. Podczas spotkania z uczniami i nauczycielami przeprowadzono diagnozę sytuacji oraz zastosowano najbardziej trafne, odpowiadające zdarzeniom procedury postępowania.

Czytaj dalej
19 marca 2015
Budowanie dobrych relacji w szkole

19 marca 2015r. przeprowadziliśmy interwencję kryzysową połączoną ze szkoleniem na temat „Jak budować dobre relacje w szkole”. Sprawa dotyczyła konfliktu między nauczycielami, a uczniami. Nasze działania miały na celu zażegnanie konfliktu. Udało nam się zadbać o spełnienie oczekiwań obu stron i doprowadzić do osiągnięcia płaszczyzny porozumienia.

Czytaj dalej
1 23 24 25
Ask ChatGPT
Set ChatGPT API key
Find your Secret API key in your ChatGPT User settings and paste it here to connect ChatGPT with your Tutor LMS website.