23 maja 2016
Konferencja „Bezpieczeństwo dziecka z cukrzycą w szkole/przedszkolu – sprawozdanie

W konferencji dnia 12 maja 2016r. łącznie wzięły udział 102 osoby. Uczestnikami byli dyrektorzy, nauczyciele, rodzice dzieci chorych na cukrzycę i pielęgniarki. Konferencja przebiegała zgodnie z planem. Większość uczestników  uznała treści przekazane podczas konferencji za bardzo użyteczne oraz znacznie wzbogacające ich wiadomości i umiejętności w pracy z uczniem chorym na cukrzycę. Odbiorcy zgodnie stwierdzili, że udział w konferencji umożliwi właściwe udzielenie wsparcia, pomocy dziecku  mierzącemu się w szkole […]

Czytaj dalej
15 maja 2016
Relacja z konferencji

Dnia 12 maja 2016 r. odbyła się zorganizowana przez Fundację Wsparcie i Rozwój konferencja „Bezpieczeństwo dziecka z cukrzycą w szkole/przedszkolu”. Wydarzenie cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem zarówno ze strony dyrektorów, nauczycieli jak i  rodziców dzieci chorych na cukrzycę. W konferencji wzięło udział ponad 100 osób. Dzięki ewaluacji dokonanej przez uczestników, wiemy, że bardzo wysoko ocenili treści przekazane podczas konferencji wykładów wygłoszonych przez specjalistki. Zwrócili uwagę na wysoką jakość […]

Czytaj dalej
5 maja 2016
Komunikacja nauczyciel – rodzic

W dniu 28 kwietnia 2016r. przeprowadziliśmy szkolenie nt: „Efektywne techniki komunikacji interpersonalnej nauczyciel - rodzic”. Na spotkaniu obecnych było 37 nauczycieli. Uczestnicy poznali sprawdzone techniki komunikacji i bazowe zasady efektywnego porozumiewania się  Uczestnicy uznali szkolenie za bardzo użyteczne i dające możliwość poszerzenia zasobów dotychczasowych wiadomości i umiejętności . Przykładowe wypowiedzi nauczycieli: „Treści przekazane podczas szkolenia pomogą lepiej współpracować w zespole nauczycieli, z rodzicami […]

Czytaj dalej
1 kwietnia 2016
Cukrzyca u dzieci. NAUKOWCY ALARMUJĄ

W ostatnich latach obserwuje się stale wzrastającą liczbę zachorowań na cukrzycę typu 1 wśród dzieci i młodzieży. Badania pokazują, że w 2015r. w Polsce zachorowało 1096 dziewczynek i 1195 chłopców w wieku 0-14 lat.  Przeprowadzone analizy statystyczne wskazują na perspektywę blisko 4-krotnego wzrostu zachorowań na cukrzycę u dzieci. Gwałtowny wzrost wskaźnika zapadalności na cukrzycę typu 1 w populacji dziecięcej, najwyraźniej zaznaczony w grupie dzieci młodszych, stanowi powszechną tendencję. Mimo, […]

Czytaj dalej
21 marca 2016
Interwencja kryzysowa w przedszkolu

W dniu 18 marca 2016r. przeprowadziliśmy szkolenie nt: „Interwencja kryzysowa w przedszkolu”. Na spotkaniu obecnych było 14 nauczycieli. Uczestnicy dowiedzieli się czym różni się sytuacja trudna od sytuacji kryzysowej. Mieli okazję poznać etapy prowadzenia interwencji kryzysowej i dowiedzieli się jak należy skutecznie interweniować i czego unikać. Nauczyciele w szczególności zainteresowali się postępowaniem w przypadku straty i przebiegiem procesu żałoby. Uczestnicy uznali szkolenie za użyteczne i dające […]

Czytaj dalej
17 marca 2016
Naukowe podstawy efektywnego nauczania

W dniu 16 marca 2016r., miała miejsce druga w tym miesiącu Konferencja Metodyczna dla Nauczycieli Bibliotekarzy, której organizatorem była Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im KEN w Warszawie, a jednym z partnerów Fundacja Wsparcie i Rozwój. Tym razem konferencja zgromadziła Nauczycieli Bibliotekarzy pracujących w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych. Podczas konferencji przedstawiciel naszej Fundacji wygłosił prelekcję, pt. „Naukowe podstawy efektywnego nauczania”. I tym razem to nieodpłatne wystąpienie stanowiło realizację działań Fundacji […]

Czytaj dalej
15 marca 2016
Interwencja kryzysowa

14 marca 2016r. Zespół Interwentów Kryzysowych Fundacji Wsparcie i Rozwój pracujący na zamówienie Uniwersytetu SWPS zakończył szkolenia w ramach projektu pt. „ Musimy siać…”. Program profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego u dzieci i młodzieży w powiecie pułtuskim, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego PL13: „Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu" dofinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014. Do zadań Zespołu należało przeprowadzenie szkoleń grupowych w zakresie interwencji kryzysowej. Łącznie przeszkolono […]

Czytaj dalej
13 marca 2016
Naukowe podstawy efektywnego nauczania

W dniu 9 marca 2016 r., miała miejsce Konferencja Metodyczna dla Nauczycieli Bibliotekarzy, pracujących w szkołach podstawowych. Organizatorem tej konferencji była Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im KEN w Warszawie, a jednym z partnerów Fundacja Wsparcie i Rozwój. Podczas konferencji przedstawiciel naszej Fundacji wygłosił prelekcję, pt. „Naukowe podstawy efektywnego nauczania”. To nieodpłatne wystąpienie stanowiło realizację działań Fundacji na rzecz wspierania i rozwoju dostępu do rzetelnej wiedzy naukowej w oświacie. Prelegent w pierwszej części […]

Czytaj dalej
31 stycznia 2016
Trudny rodzic

28 stycznia 2016r. członkini naszego Zespołu Ekspertów wygłosiła wykład otwarty w Europejskiej Uczelni Informatyczno - Ekonomicznej w Warszawie, pt.: „Trudny rodzic”. Wykład przeznaczony był dla nauczycieli oraz studentów zainteresowanych pedagogiką i metodami budowania współpracy z rodzicami uczniów. Omówione została tematy: postrzeganie społeczne w kontaktach nauczyciel –rodzic i najczęstsze błędy atrybucji; różnorodne typy strategii i postaw rodziców uczniów, związane z różnymi typami osobowości; psychologiczne pułapki […]

Czytaj dalej