hello world!
Published: 31 stycznia 2016

Trudny rodzic

28 stycznia 2016r. członkini naszego Zespołu Ekspertów wygłosiła wykład otwarty w Europejskiej Uczelni Informatyczno - Ekonomicznej w Warszawie, pt.: „Trudny rodzic”. Wykład przeznaczony był dla nauczycieli oraz studentów zainteresowanych pedagogiką i metodami budowania współpracy z rodzicami uczniów. Omówione została tematy:

  • postrzeganie społeczne w kontaktach nauczyciel –rodzic i najczęstsze błędy atrybucji;
  • różnorodne typy strategii i postaw rodziców uczniów, związane z różnymi typami osobowości;
  • psychologiczne pułapki w jakie może wpaść nauczyciel, które blokują współpracę z rodzicem ucznia.

Dodaj komentarz