hello world!
Published: 15 maja 2016

Relacja z konferencji

Dnia 12 maja 2016 r. odbyła się zorganizowana przez Fundację Wsparcie i Rozwój konferencja „Bezpieczeństwo dziecka z cukrzycą w szkole/przedszkolu”. Wydarzenie cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem zarówno ze strony dyrektorów, nauczycieli jak i  rodziców dzieci chorych na cukrzycę. W konferencji wzięło udział ponad 100 osób. Dzięki ewaluacji dokonanej przez uczestników, wiemy, że bardzo wysoko ocenili treści przekazane podczas konferencji wykładów wygłoszonych przez specjalistki. Zwrócili uwagę na wysoką jakość merytoryczną materiałów szkoleniowych oraz praktyczną przydatność zawartych w nich wskazówek dotyczących pracy z dziećmi z cukrzycą oraz współpracy z ich rodzicami. Doceniono również sposób organizacji konferencji. Fundacja Wsparcie i Rozwój jeszcze raz składa podziękowanie Rektorowi Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i Dyrektorowi – Instytutu Żywności i Żywienia za objęcie konferencji PATRONATEM. Podziękowanie kierujemy również do głównego PARTNERA organizacji konferencji - ACCU-CHEK, a także do pozostałych partnerów: ONE - Fundacji dla Aktywnych Kobiet, Portalu Blog dla Nauczyciel Wychowania Fizycznego oraz Pracowni Zdrowia.

Dodaj komentarz