hello world!
Published: 13 marca 2016

Naukowe podstawy efektywnego nauczania

W dniu 9 marca 2016 r., miała miejsce Konferencja Metodyczna dla Nauczycieli Bibliotekarzy, pracujących w szkołach podstawowych. Organizatorem tej konferencji była Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im KEN w Warszawie, a jednym z partnerów Fundacja Wsparcie i Rozwój. Podczas konferencji przedstawiciel naszej Fundacji wygłosił prelekcję, pt. „Naukowe podstawy efektywnego nauczania”. To nieodpłatne wystąpienie stanowiło realizację działań Fundacji na rzecz wspierania i rozwoju dostępu do rzetelnej wiedzy naukowej w oświacie. Prelegent w pierwszej części przedstawił naukowe argumenty (m.in. Państwowej Akademii Nauk), będące podstawą krytyki rzekomej innowacyjności modnej ostatnio koncepcji neurodydaktyki. W drugiej części omówił 8 twierdzeń i koncepcji popularnych w polskich szkołach, a nie znajdujących poparcia w wynikach badań naukowych. Przesłaniem wystąpienia było wezwanie, by nie gonić za nowinkami (przedstawianymi, jako „naukowe rewolucje”), lecz bazować w nauczaniu na rzetelnej wiedzy już zdobytej i opartej na dowodach. Najżywszą reakcję wzbudziły argumenty krytyczne wobec książki dr Marzeny Żylińskiej, pt. „Neurodydaktyka. Nauczanie i uczenie się przyjazne mózgowi”. Z ust jednej z Uczestniczek konferencji padł zarzut, że to „inkwizycja dokonywana na Autorce”. Tymczasem analiza tez pracy dr Żylińskej oraz Jej odpowiedzi na naukową krytykę, przedstawiona została jako ilustracja pozorowania naukowego dyskursu w nauczaniu.

Dodaj komentarz