hello world!
Published: 17 marca 2016

Naukowe podstawy efektywnego nauczania

W dniu 16 marca 2016r., miała miejsce druga w tym miesiącu Konferencja Metodyczna dla Nauczycieli Bibliotekarzy, której organizatorem była Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im KEN w Warszawie, a jednym z partnerów Fundacja Wsparcie i Rozwój. Tym razem konferencja zgromadziła Nauczycieli Bibliotekarzy pracujących w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych. Podczas konferencji przedstawiciel naszej Fundacji wygłosił prelekcję, pt. „Naukowe podstawy efektywnego nauczania”. I tym razem to nieodpłatne wystąpienie stanowiło realizację działań Fundacji na rzecz wspierania i rozwoju dostępu do rzetelnej wiedzy naukowej w oświacie. Treści prelekcji obejmowały: naukowe argumenty (m.in. Państwowej Akademii Nauk), będące podstawą krytyki rzekomej innowacyjności modnej ostatnio koncepcji neurodydaktyki; naukowe argumenty obalające popularne w polskich szkołach wybrane mity psychopedagogiczne; zasady nauczania opartego na dowodach (evidence-based teaching).

Dodaj komentarz