5 września 2016
Priorytety rozwojowe szkoły

31 sierpnia 2016r. przeprowadziliśmy szkolenie nt. „Priorytety rozwojowe szkoły z wykorzystaniem diagnozy potrzeb”. Podczas szkolenia rada pedagogiczna zdiagnozowała  mocne i słabe strony szkoły, wybrała priorytety rozwojowe i przygotowała się do stworzenia rocznego plan rozwoju i wspomagania szkoły. Nauczyciele uznali szkolenie za użyteczne i dające możliwość poszerzenia zasobów dotychczasowej wiedzy i umiejętności. Zdaniem uczestników udział w szkoleniu w wysokim stopniu przyczyni się do podwyższenia jakości pracy szkoły. Przykładowe […]

Czytaj dalej
3 września 2016
Aktywizacja potencjału

31 sierpnia 2016r. przeprowadziliśmy szkolenie nt. „Aktywizacja potencjału uczniowskiego”, w którym wzięło udział 72 nauczycieli. Podczas spotkania dyskutowaliśmy na temat odkrywania i pomnażania zasobów uczniów i nauczycieli. Uczestnicy szkolenia mieli możliwość wzięcia udziału  w proponowanych ćwiczeniach i scenkach, które służyły rozwijaniu umiejętności aktywizacji potencjału. Podczas szkolenia omówiono także zjawisko efektu Rosenthala, mającego wpływ na postawę nauczyciela wobec ucznia.  W kontekście aktywizacji potencjału uczniowskiego poruszyliśmy […]

Czytaj dalej
29 sierpnia 2016
Autorytet nauczyciela w relacjach z uczniami

25 sierpnia 2016r. przeprowadziliśmy szkolenie nt: „Budowanie autorytetu nauczyciela w relacjach z uczniami”. W szkoleniu wzięło udział 67 nauczycieli. Na spotkaniu dyskutowaliśmy o związku funkcji autorytetu nauczycielskiego z godnością (nauczyciela i uczniów), odpowiedzialnością (za swoją pracę i za proces edukacyjno-wychowawczy) oraz budowaniem relacji nauczyciel-uczeń. Omówiliśmy typologię autorytetów z uwzględnieniem tego, w jakim stopniu nauczyciel jest lub może być autorytetem określonego rodzaju. Następnie zajęliśmy się analizą konsekwencji wchodzenia w rolę […]

Czytaj dalej
15 sierpnia 2016
W sieci FOMO…

Co oznacza ten skrót? Od angielskiego fear of missing out – „lęk przed tym, że coś nas omija” Syndrom ten występować może u dzieci, młodzieży i dorosłych. Jak go rozpoznać? Prosimy o przeczytanie poniższych stwierdzeń, przypisanie im odpowiedniej liczby punktów ( 1 pkt. – stwierdzenie zupełnie mnie nie opisuje, 2 pkt. – stwierdzenie raczej mnie nie opisuje; 3 pkt. – umiarkowanie prawdziwe stwierdzenie na mój temat; 4 pkt. […]

Czytaj dalej
16 czerwca 2016
Strata, żałoba, myśli samobójcze

14 czerwca 2016r. przeprowadziliśmy spotkanie z grupą nauczycieli dotyczące sytuacji kryzysowych związanych ze stratą  i samobójstwem. Uczestnicy dowiedzieli się „Jak rozmawiać z uczniem w sytuacji straty, żałoby, myśli samobójczych”. Zajęcia poprowadzone były w małej grupie i miały charakter czysto praktyczny. Przeanalizowaliśmy konkretne przypadki i znaleźliśmy potencjalne, możliwe rozwiązania. Uczestnicy mieli możliwość uczestniczenia w scenkach i przeprowadzenia przykładowej rozmowy interwencyjnej. Nauczyciele uznali szkolenie za bardzo użyteczne […]

Czytaj dalej
9 czerwca 2016
Festiwal Sztuka 6.3

Fundacja Wsparcie i Rozwój objęła patronatem festiwal artystyczny Sztuka 6.3, który odbywać się będzie w liceum plastycznym im. Wojciecha Gersona w dniach 10-12 czerwca 2016 roku. Program festiwalu obejmuje wystawę uczniów, spotkania z zaproszonymi gośćmi, spektakl teatralny oraz warsztaty. Miło nam, że możemy patronować wydarzeniu, które wspiera promocję kultury oraz rozwój młodych artystek i artystów.

Czytaj dalej
23 maja 2016
Konferencja „Bezpieczeństwo dziecka z cukrzycą w szkole/przedszkolu – sprawozdanie

W konferencji dnia 12 maja 2016r. łącznie wzięły udział 102 osoby. Uczestnikami byli dyrektorzy, nauczyciele, rodzice dzieci chorych na cukrzycę i pielęgniarki. Konferencja przebiegała zgodnie z planem. Większość uczestników  uznała treści przekazane podczas konferencji za bardzo użyteczne oraz znacznie wzbogacające ich wiadomości i umiejętności w pracy z uczniem chorym na cukrzycę. Odbiorcy zgodnie stwierdzili, że udział w konferencji umożliwi właściwe udzielenie wsparcia, pomocy dziecku  mierzącemu się w szkole […]

Czytaj dalej
15 maja 2016
Relacja z konferencji

Dnia 12 maja 2016 r. odbyła się zorganizowana przez Fundację Wsparcie i Rozwój konferencja „Bezpieczeństwo dziecka z cukrzycą w szkole/przedszkolu”. Wydarzenie cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem zarówno ze strony dyrektorów, nauczycieli jak i  rodziców dzieci chorych na cukrzycę. W konferencji wzięło udział ponad 100 osób. Dzięki ewaluacji dokonanej przez uczestników, wiemy, że bardzo wysoko ocenili treści przekazane podczas konferencji wykładów wygłoszonych przez specjalistki. Zwrócili uwagę na wysoką jakość […]

Czytaj dalej
5 maja 2016
Komunikacja nauczyciel – rodzic

W dniu 28 kwietnia 2016r. przeprowadziliśmy szkolenie nt: „Efektywne techniki komunikacji interpersonalnej nauczyciel - rodzic”. Na spotkaniu obecnych było 37 nauczycieli. Uczestnicy poznali sprawdzone techniki komunikacji i bazowe zasady efektywnego porozumiewania się  Uczestnicy uznali szkolenie za bardzo użyteczne i dające możliwość poszerzenia zasobów dotychczasowych wiadomości i umiejętności . Przykładowe wypowiedzi nauczycieli: „Treści przekazane podczas szkolenia pomogą lepiej współpracować w zespole nauczycieli, z rodzicami […]

Czytaj dalej