27 września 2016
Techniki uczenia się i metody nauczania – co działa a co nie?

W dniu 21 września 2016r. przeprowadziliśmy szkolenie pt. Techniki uczenia się i metody nauczania. Fakty i mity, czyli co działa a co nie. Odbyło się w Warszawie budynku współorganizatora i partnera naszej Fundacji: Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Komisji Edukacji Narodowej. Podczas szkolenia przedstawiono pewne popularne w edukacji mity na temat metod i zasad nauczania, sposób ich powstania, ich bezzasadność oraz powody ich trwałości (np. głos autorytetów, którzy bez podstaw w wynikach rzetelnych badań […]

Czytaj dalej
17 września 2016
Jubileusz 50 – lecia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Piasecznie

14 września 2016r. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Piasecznie obchodziła Jubileuszu 50-lecia działalności. Jednym z partnerów była Fundacja Wsparcie i Rozwój. Podczas konferencji przedstawiciele naszej Fundacji poprowadzili ciekawe, cieszące się dużym zainteresowaniem wykłady. Tomasz Garstka wygłosił prelekcję na temat zasad pedagogiki opartej na dowodach naukowych oraz wciąż popularnych psychopedagogicznych mitów. Wśród przedstawionych fałszywych mniemań na temat nauczania, wychowania i terapii pedagogicznej, znalazły się […]

Czytaj dalej
13 września 2016
Strata, żałoba, myśli samobójcze

12 września 2016r. przeprowadziliśmy kolejne spotkanie z grupą nauczycieli dotyczące sytuacji kryzysowych związanych ze stratą  i samobójstwem. Uczestnicy dowiedzieli się „Jak rozmawiać z uczniem w sytuacji straty, żałoby, myśli samobójczych”. Zajęcia poprowadzone były w małej grupie i miały charakter czysto praktyczny. Przeanalizowaliśmy konkretne przypadki i znaleźliśmy potencjalne, możliwe rozwiązania. Uczestnicy mieli możliwość uczestniczenia w scenkach i przeprowadzenia przykładowej rozmowy interwencyjnej. Nauczyciele uznali szkolenie za bardzo użyteczne […]

Czytaj dalej
5 września 2016
Priorytety rozwojowe szkoły

31 sierpnia 2016r. przeprowadziliśmy szkolenie nt. „Priorytety rozwojowe szkoły z wykorzystaniem diagnozy potrzeb”. Podczas szkolenia rada pedagogiczna zdiagnozowała  mocne i słabe strony szkoły, wybrała priorytety rozwojowe i przygotowała się do stworzenia rocznego plan rozwoju i wspomagania szkoły. Nauczyciele uznali szkolenie za użyteczne i dające możliwość poszerzenia zasobów dotychczasowej wiedzy i umiejętności. Zdaniem uczestników udział w szkoleniu w wysokim stopniu przyczyni się do podwyższenia jakości pracy szkoły. Przykładowe […]

Czytaj dalej
3 września 2016
Aktywizacja potencjału

31 sierpnia 2016r. przeprowadziliśmy szkolenie nt. „Aktywizacja potencjału uczniowskiego”, w którym wzięło udział 72 nauczycieli. Podczas spotkania dyskutowaliśmy na temat odkrywania i pomnażania zasobów uczniów i nauczycieli. Uczestnicy szkolenia mieli możliwość wzięcia udziału  w proponowanych ćwiczeniach i scenkach, które służyły rozwijaniu umiejętności aktywizacji potencjału. Podczas szkolenia omówiono także zjawisko efektu Rosenthala, mającego wpływ na postawę nauczyciela wobec ucznia.  W kontekście aktywizacji potencjału uczniowskiego poruszyliśmy […]

Czytaj dalej
29 sierpnia 2016
Autorytet nauczyciela w relacjach z uczniami

25 sierpnia 2016r. przeprowadziliśmy szkolenie nt: „Budowanie autorytetu nauczyciela w relacjach z uczniami”. W szkoleniu wzięło udział 67 nauczycieli. Na spotkaniu dyskutowaliśmy o związku funkcji autorytetu nauczycielskiego z godnością (nauczyciela i uczniów), odpowiedzialnością (za swoją pracę i za proces edukacyjno-wychowawczy) oraz budowaniem relacji nauczyciel-uczeń. Omówiliśmy typologię autorytetów z uwzględnieniem tego, w jakim stopniu nauczyciel jest lub może być autorytetem określonego rodzaju. Następnie zajęliśmy się analizą konsekwencji wchodzenia w rolę […]

Czytaj dalej
15 sierpnia 2016
W sieci FOMO…

Co oznacza ten skrót? Od angielskiego fear of missing out – „lęk przed tym, że coś nas omija” Syndrom ten występować może u dzieci, młodzieży i dorosłych. Jak go rozpoznać? Prosimy o przeczytanie poniższych stwierdzeń, przypisanie im odpowiedniej liczby punktów ( 1 pkt. – stwierdzenie zupełnie mnie nie opisuje, 2 pkt. – stwierdzenie raczej mnie nie opisuje; 3 pkt. – umiarkowanie prawdziwe stwierdzenie na mój temat; 4 pkt. […]

Czytaj dalej
16 czerwca 2016
Strata, żałoba, myśli samobójcze

14 czerwca 2016r. przeprowadziliśmy spotkanie z grupą nauczycieli dotyczące sytuacji kryzysowych związanych ze stratą  i samobójstwem. Uczestnicy dowiedzieli się „Jak rozmawiać z uczniem w sytuacji straty, żałoby, myśli samobójczych”. Zajęcia poprowadzone były w małej grupie i miały charakter czysto praktyczny. Przeanalizowaliśmy konkretne przypadki i znaleźliśmy potencjalne, możliwe rozwiązania. Uczestnicy mieli możliwość uczestniczenia w scenkach i przeprowadzenia przykładowej rozmowy interwencyjnej. Nauczyciele uznali szkolenie za bardzo użyteczne […]

Czytaj dalej
9 czerwca 2016
Festiwal Sztuka 6.3

Fundacja Wsparcie i Rozwój objęła patronatem festiwal artystyczny Sztuka 6.3, który odbywać się będzie w liceum plastycznym im. Wojciecha Gersona w dniach 10-12 czerwca 2016 roku. Program festiwalu obejmuje wystawę uczniów, spotkania z zaproszonymi gośćmi, spektakl teatralny oraz warsztaty. Miło nam, że możemy patronować wydarzeniu, które wspiera promocję kultury oraz rozwój młodych artystek i artystów.

Czytaj dalej