hello world!
Published: 15 marca 2016

Interwencja kryzysowa

14 marca 2016r. Zespół Interwentów Kryzysowych Fundacji Wsparcie i Rozwój pracujący na zamówienie Uniwersytetu SWPS zakończył szkolenia w ramach projektu pt. „ Musimy siać…”. Program profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego u dzieci i młodzieży w powiecie pułtuskim, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego PL13: „Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu" dofinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014. Do zadań Zespołu należało przeprowadzenie szkoleń grupowych w zakresie interwencji kryzysowej. Łącznie przeszkolono 138 osób (VIII grup). Program szkolenia obejmował łącznie 160 godzin (20 godzin dla każdej z grup). Tematyka: „Podstawowe umiejętności prowadzenia interwencji kryzysowej – wprowadzenie”, „Interwencja kryzysowa – diagnoza, modele, etapy, sposób pracy”, „Interwencja kryzysowa w praktyce – kryzys wychowawczy w szkole”, „Interwencja kryzysowa w praktyce – utrata i żałoba, samobójstwo, wykorzystywanie seksualne dzieci”. Zajęcia odbywały się w Hotelu Zamek Pułtusk - Dom Polonii.

Dodaj komentarz