hello world!
Published: 5 maja 2016

Komunikacja nauczyciel – rodzic

W dniu 28 kwietnia 2016r. przeprowadziliśmy szkolenie nt: „Efektywne techniki komunikacji interpersonalnej nauczyciel - rodzic”. Na spotkaniu obecnych było 37 nauczycieli. Uczestnicy poznali sprawdzone techniki komunikacji i bazowe zasady efektywnego porozumiewania się  Uczestnicy uznali szkolenie za bardzo użyteczne i dające możliwość poszerzenia zasobów dotychczasowych wiadomości i umiejętności . Przykładowe wypowiedzi nauczycieli: „Treści przekazane podczas szkolenia pomogą lepiej współpracować w zespole nauczycieli, z rodzicami i uczniami”, „Trafne szkolenie, ponieważ sukces nauczyciela zależy od współdziałania  szkoła – dom”, „Poznałam dużo strategii, które możemy od razu zastosować”, „Skondensowane, konkretne informacje, które po przetrenowaniu mają szansę ułatwić komunikację”, „Konkretne treści, dobre przygotowanie merytoryczne i poczucie humoru prowadzącego”, „Wiem jak skutecznie komunikować się z rodzicami”, „Narzędzia jak pracować, refleksja nad własnym warsztatem pracy”, „Odświeżenie wiedzy, usystematyzowanie informacji”, „Jasny, klarowny, adekwatny do tematu przekaz”, Wiedza zdobyta podczas szkolenia może poprawić komunikację na linii nauczyciel-rodzic-uczeń”, „Partnerstwo na płaszczyźnie nauczycie – rodzic jest ważnym elementem strategii naszej szkoły”, „Dobra komunikacja zmienia atmosferę w pracy”, „Większa liczba osób lepiej komunikujących się z rodzicami to warunek lepszego postrzegania szkoły”, „Lepszy kontakt z rodzicami równa się zadowolenie z pracy”, „Po szkoleniu wiem jak efektywnie, życzliwie komunikować się z rodzicami”, „Relacja z rodzicami jest podstawą dobrego funkcjonowania szkoły, dobrych relacji interpersonalnych”.

Dodaj komentarz