hello world!
Published: 21 marca 2016

Interwencja kryzysowa w przedszkolu

W dniu 18 marca 2016r. przeprowadziliśmy szkolenie nt: „Interwencja kryzysowa w przedszkolu”. Na spotkaniu obecnych było 14 nauczycieli. Uczestnicy dowiedzieli się czym różni się sytuacja trudna od sytuacji kryzysowej. Mieli okazję poznać etapy prowadzenia interwencji kryzysowej i dowiedzieli się jak należy skutecznie interweniować i czego unikać. Nauczyciele w szczególności zainteresowali się postępowaniem w przypadku straty i przebiegiem procesu żałoby. Uczestnicy uznali szkolenie za użyteczne i dające możliwość poszerzenia zasobów dotychczasowych wiadomości i umiejętności . Przykładowe wypowiedzi nauczycieli: „Dzięki szkoleniu wiem jak się zachować w danej sytuacji”, „Szkolenie istotne ze względu na możliwość niesienia pomocy dzieciom”, „Wiem jak skutecznie przeciwdziałać zagrożeniom”, „W miejscu pracy może mnie spotkać wiele sytuacji, o których była mowa”, „Zapoznanie z tematyką i skutecznymi sposobami rozwiązywania kryzysów”, „Warto odświeżyć pewne informacje”, „Znajomość treści szkolenia potrzebna w pracy”, „Uświadomienie problemu”.

Dodaj komentarz