hello world!
Published: 3 września 2016

Aktywizacja potencjału

31 sierpnia 2016r. przeprowadziliśmy szkolenie nt. „Aktywizacja potencjału uczniowskiego”, w którym wzięło udział 72 nauczycieli. Podczas spotkania dyskutowaliśmy na temat odkrywania i pomnażania zasobów uczniów i nauczycieli. Uczestnicy szkolenia mieli możliwość wzięcia udziału  w proponowanych ćwiczeniach i scenkach, które służyły rozwijaniu umiejętności aktywizacji potencjału. Podczas szkolenia omówiono także zjawisko efektu Rosenthala, mającego wpływ na postawę nauczyciela wobec ucznia.  W kontekście aktywizacji potencjału uczniowskiego poruszyliśmy również  temat dotyczący budowania pozytywnej relacji między uczniem a nauczycielem, opartej na zaufaniu i  współdziałaniu. Następnie  dyskutowaliśmy o metodzie edukacji spersonalizowanej, roli tutora w polskiej szkole oraz o  możliwościach  wprowadzenia elementów tutoringu w pracy z uczniem. Nauczyciele uznali treści przekazane podczas szkolenia za przydatne ze względu na możliwość wykorzystania ich w pracy z uczniem. Przykładowe wypowiedzi uczestników szkolenia: Szkolenie przyczyniło się do lepszego rozpoznania zainteresowań i fascynacji uczniów oraz odniesienia ich do kształcenia”, „Ciekawa i pouczająca treść”, „Szkolenie powiększyło moje zasoby”, „Poznałem kilka nowych propozycji do pracy z uczniem na zajęciach z wychowawcą”, „Wzrost osobistych kompetencji  w pracy z uczniem”, „Szkolenie jest przydatne nie tylko pod względem pracy z uczniami, ale również z otoczeniem”, „ Zadaniem nauczyciela jest motywowanie ucznia i budowanie z nim bezpiecznej relacji”, „Systematyzuje i poszerza wiedzę w bardzo ważnym obszarze w pracy z uczniami”, „Praktyczne informacje”.

Dodaj komentarz