hello world!
Published: 16 czerwca 2016

Strata, żałoba, myśli samobójcze

14 czerwca 2016r. przeprowadziliśmy spotkanie z grupą nauczycieli dotyczące sytuacji kryzysowych związanych ze stratą  i samobójstwem. Uczestnicy dowiedzieli się „Jak rozmawiać z uczniem w sytuacji straty, żałoby, myśli samobójczych”. Zajęcia poprowadzone były w małej grupie i miały charakter czysto praktyczny. Przeanalizowaliśmy konkretne przypadki i znaleźliśmy potencjalne, możliwe rozwiązania. Uczestnicy mieli możliwość uczestniczenia w scenkach i przeprowadzenia przykładowej rozmowy interwencyjnej. Nauczyciele uznali szkolenie za bardzo użyteczne i dające możliwość poszerzenia zasobów dotychczasowych umiejętności. Przykładowe wypowiedzi nauczycieli: „Spotkałam się z sytuacją samobójstwa”, „Szkolenie usystematyzowało moją dotychczasową wiedzę”, „Nabyłam nowe umiejętności”, „Wiedza zdobyta podczas szkolenia poprawi pomoc w zakresie wszelkich traum”, „Moje rozmowy z uczniami będą bardziej efektywne”, „Skuteczniejsze reagowanie w czasie trudnych sytuacji”, „Mam wiedzę jak reagować w sytuacji kryzysowej, jak rozmawiać z uczniami”, „Zdobyłam nowe umiejętności”, „Nabycie umiejętności rozmowy w sytuacji trudnej i kryzysowej”.

Dodaj komentarz