hello world!
Published: 29 sierpnia 2016

Autorytet nauczyciela w relacjach z uczniami

25 sierpnia 2016r. przeprowadziliśmy szkolenie nt: „Budowanie autorytetu nauczyciela w relacjach z uczniami”. W szkoleniu wzięło udział 67 nauczycieli. Na spotkaniu dyskutowaliśmy o związku funkcji autorytetu nauczycielskiego z godnością (nauczyciela i uczniów), odpowiedzialnością (za swoją pracę i za proces edukacyjno-wychowawczy) oraz budowaniem relacji nauczyciel-uczeń. Omówiliśmy typologię autorytetów z uwzględnieniem tego, w jakim stopniu nauczyciel jest lub może być autorytetem określonego rodzaju. Następnie zajęliśmy się analizą konsekwencji wchodzenia w rolę autorytetu ujarzmiającego i wyzwalającego (według klasyfikacji M. Błędowskiej). Ćwiczenia polegały na analizie wzorów zachowania nauczyciela w roli autorytetu wspierającego rozwój moralny ucznia w różnym wieku, w budowania relacji z nauczycielem charyzmatycznym (autorytet osobowości) oraz w roli otwierającego autorytetu kompetencji, który uczy uczniów samodzielnego myślenia. Nauczyciele uznali szkolenie za bardzo użyteczne i dające możliwość poszerzenia zasobów dotychczasowych umiejętności. Przykładowe wypowiedzi nauczycieli: „Bardzo ważna jest świadomość siebie jako nauczyciela, dążenie do doskonałości”, „Szkolenie uświadomiło jakimi postawami powinniśmy się kierować”, „Szkolenie dało dużo potrzebnych informacji”, „To wielka trudność być autorytetem w szkole”, „Udział w szkoleniu pozwoli na nawiązanie lepszych relacji z uczniami i rodzicami”, „Wyższa jakość nauczania/relacji między nauczycielami i uczniami daje efekty w lepszym funkcjonowaniu szkoły”, „Ważny temat, kluczowy w kontaktach z uczniami”, „Bardzo jasny, ciekawy przekaz angażujący słuchaczy. Informacje do wykorzystania na swoich lekcjach”, „Problem budowania autorytetu jest zawsze aktualny, w związku z czym szkolenia w tym zakresie są istotne i wartościowe”, „Szkolenie pomoże w pracy z uczniami”, „Świetnie prowadzone szkolenie”, „Uporządkowanie wiedzy na temat tego jak być autorytetem, jak go budować”, „Dzięki metodom przedstawionym przez trenera, jestem w stanie wykorzystać je podczas swojej pracy”, „Zwrócenie uwagi na to co ważne w kontaktach z uczniami”, „Teoria plus informacje praktyczne. Jasny, zrozumiały przekaz”.

Dodaj komentarz