hello world!
Published: 5 września 2016

Priorytety rozwojowe szkoły

31 sierpnia 2016r. przeprowadziliśmy szkolenie nt. „Priorytety rozwojowe szkoły z wykorzystaniem diagnozy potrzeb”. Podczas szkolenia rada pedagogiczna zdiagnozowała  mocne i słabe strony szkoły, wybrała priorytety rozwojowe i przygotowała się do stworzenia rocznego plan rozwoju i wspomagania szkoły. Nauczyciele uznali szkolenie za użyteczne i dające możliwość poszerzenia zasobów dotychczasowej wiedzy i umiejętności. Zdaniem uczestników udział w szkoleniu w wysokim stopniu przyczyni się do podwyższenia jakości pracy szkoły. Przykładowe wypowiedzi uczestników szkolenia: „Poznanie nowych treści daje możliwość wykorzystania ich w relacjach z rodzicami/uczniami”, „Rozpoznanie problemu oraz zapoznanie się z problemami innych”, „Dowiedziałam się o odpowiednich formach rozmowy oraz o szczegółach związanych z bezpieczeństwem uczniów”, „Wiedza zdobyta na szkoleniu pozwoli mi na zweryfikowanie błędów”, „Szkolenie pozwoliło na integrację rady pedagogicznej”, „Zdobyłam przydatne rady na temat funkcjonowania szkoły”, „Zdobyte informacje na temat pracy z rodzicami i współpracownikami”, „Dowiedziałam się nad jakimi aspektami powinniśmy pracować bardziej”, „Mam wewnętrzne przekonanie, że szkolenie było przydatne”, „Zwrócenie uwagi na istotne aspekty pracy szkoły”, „Szkolenie może przyczynić się do wprowadzenia odpowiedniej strategii”, „Szkolenie pokazało nam co można poprawić”, „Szkolenie podniesie jakość kształcenia”.

Dodaj komentarz