hello world!
Published: 13 września 2016

Strata, żałoba, myśli samobójcze

12 września 2016r. przeprowadziliśmy kolejne spotkanie z grupą nauczycieli dotyczące sytuacji kryzysowych związanych ze stratą  i samobójstwem. Uczestnicy dowiedzieli się „Jak rozmawiać z uczniem w sytuacji straty, żałoby, myśli samobójczych”. Zajęcia poprowadzone były w małej grupie i miały charakter czysto praktyczny. Przeanalizowaliśmy konkretne przypadki i znaleźliśmy potencjalne, możliwe rozwiązania. Uczestnicy mieli możliwość uczestniczenia w scenkach i przeprowadzenia przykładowej rozmowy interwencyjnej. Nauczyciele uznali szkolenie za bardzo użyteczne i dające możliwość poszerzenia zasobów dotychczasowych i nabycia nowych umiejętności . Przykładowe wypowiedzi nauczycieli: „Praktyczne rozmowy, zwroty”, „Wiele przydatnych wskazówek, jasny przekaz, bogate doświadczenie”, „Szkolenie merytorycznie pouczające”, „Myślę, że lepiej będę radzić sobie w rozmowach z uczniami i rodzicami”, „Bardzo ciekawe i interesujące szkolenie”, „Użyteczność w pracy pedagogicznej”, „Umiejętności do wykorzystania w pracy”, „Lepiej przygotowany pracownik bardziej przydaje się w szkole”.

Dodaj komentarz