hello world!
Published: 27 września 2016

Techniki uczenia się i metody nauczania – co działa a co nie?

W dniu 21 września 2016r. przeprowadziliśmy szkolenie pt. Techniki uczenia się i metody nauczania. Fakty i mity, czyli co działa a co nie. Odbyło się w Warszawie budynku współorganizatora i partnera naszej Fundacji: Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Komisji Edukacji Narodowej. Podczas szkolenia przedstawiono pewne popularne w edukacji mity na temat metod i zasad nauczania, sposób ich powstania, ich bezzasadność oraz powody ich trwałości (np. głos autorytetów, którzy bez podstaw w wynikach rzetelnych badań rekomendują jakieś metody). Ponadto zaprezentowano wyniki systematycznego przeglądu badań nad metodami nauczania i technikami uczenie się, które ukazały, że stosowanie pewnych metod jest mało efektywne lub ma poważne ograniczenia. Następnie przeanalizowano zalety i wady mnemotechnik, techniki SQ3R oraz tzw. map myślowych. W dalszej części pokazano, że największą skuteczność mają sposoby nauczania i uczenia się dobrze dopasowane do materiału i celu edukacyjnego (np. uczenie umiejętności wymaga po prostu systematycznego treningu), nauczanie zorganizowane wedle zasad przeplataniu treści i rozłożenia w czasie uczenia się oraz uczenie się z wykorzystaniem różnych metod autotestów i testów (które służyć mają uczeniu się i doskonaleniu, a nie wystawianiu ocen!).
Szkolenie wzbudziło żywą reakcję, ponieważ w wielu szkołach metody o wykazanej niskiej efektywności lub zasady nie mające uzasadnienia są wciąż obecne. Badania efektywności nie są jeszcze stałym punktem odniesienia w ocenianiu metod pracy w polskiej edukacji. Stąd poszukiwanie dobrych stron istniejących praktyk. Jak napisano w jednej z ankiet ewaluacyjnych: „elementy tej metody [krytykowanej ze względu na wyniki badań, wskazujące brak efektywności] mają zwiększyć zainteresowanie wśród uczniów, skupić ich uwagę i w ten (pośredni) sposób mogą przynieść korzyści”. Większość uczestniczek szkolenia uznało je za użyteczne lub bardzo użyteczne, a swoją opinię uzasadniały stwierdzeniami: „weryfikacja stosowanych przeze mnie metod nauczania”, „weryfikacja własnych metod pracy”,  „podniesienie jakości pracy”, „ocena »uznanych« technik uczenia”, „zastosowanie w praktyce”, „nabytą wiedzą podzielę się z koleżankami i kolegami w pracy”.

Dodaj komentarz