hello world!
Published: 13 lutego 2023

Praca z klasą jako grupą. Niejawne mechanizmy i procesy grupowe.

W dniu 13 lutego 2023 roku przeprowadziliśmy szkolenia online dotyczące pracy z klasą jako grupą. Spotkanie poprowadził trener Fundacji Wsparcie i Rozwój, Tomasz Garstka. Uczestnikami szkolenia byli przedstawiciele Rady Pedagogicznej z Dwujęzycznej Szkoły Podstawowej ATUT Fundacji Edukacji Międzynarodowej we Wrocławiu. Na szkoleniu uczestnicy poznali naukową argumentację przeciw popularnemu mitowi uniwersalnych faz rozwoju klasy jako grupy i zgłębili rzeczywiste procesy w niej zachodzące. Dowiedzieli się też, w jaki sposób nauczyciel może być dla uczniów autorytetem budzącym uznanie i szacunek, a nie lęk oraz w jaki sposób najlepiej kontaktować się z młodymi ludźmi. W pracy z grupą istotne jest rozpoznawanie niejawnych mechanizmów i procesów, takich jak dynamika grupy, rola lidera, komunikacja między członkami, rozwiązywanie konfliktów i rozwijanie współpracy. Niejawne procesy te mogą mieć wpływ na skuteczność pracy zespołu i dlatego należy być ich świadomym i pracować nad ich poprawą. Dzięki treściom zaprezentowanym na szkoleniach nauczyciele mogą zrozumieć mechanizmy rządzące grupą i dzięki temu lepiej nimi zarządzać, bez popadania w złudzenie efektywności utrzymywania dyscypliny wyłącznie poprzez kontrolę. Nauczyciele po szkoleniu podsumowali, że zdobyli dużo wartościowej wiedzy i praktycznych narzędzi do pracy z grupą społeczną, co będzie bardzo przydatne w dalszej pracy z dziećmi. Wskazane zagadnienia były interesujące, ale niektórzy uczestnicy wyrazili potrzebę uzyskania więcej wskazówek. Odbiorcy szkolenia zyskali również nowe narzędzia i usystematyzowali swoją wiedzę. Zwrócono uwagę na możliwość wymiany doświadczeń oraz na profesjonalizm trenera. Nauczyciele uważają, że przekazana wiedza była przystępna i zrozumiała, a informacje zdobyte na szkoleniu będą użyteczne w pracy z grupami. Szkolenie spełniło oczekiwania uczestników

Dodaj komentarz