hello world!
Published: 25 kwietnia 2023

Depresja i samookaleczenia wśród dzieci i młodzieży

W dniach 18 i 25 kwietnia 2023 roku dr Katarzyna Pankowska-Jurczyk poprowadziła szkolenie online dotyczące depresji oraz samookaleczeń wśród dzieci i młodzieży. W dniu 18 kwietnia w szkoleniu uczestniczyli nauczyciele z obszaru całej Polski. Spotkanie dnia 25 kwietnia było skierowane do Rad Pedagogicznych szkół z Gminy Gizałki. Podczas szkoleń nauczyciele dowiedzieli się, jakie mogą być przyczyny i jak reagować podczas pojawienia się samookaleczeń. Poznali objawy depresji u dzieci i młodzieży oraz czym różnią się te objawy od objawów depresji u dorosłych. Przeanalizowano mity dotyczące depresji.

Prowadząca, będąca ekspertem w dziedzinie, przedstawiła uczestnikom praktyczne wskazówki dotyczące rozpoznawania różnych objawów oraz sposobów radzenia sobie z problemami związanymi z depresją i samookaleczeniami. Uczestnicy wyrazili zadowolenie z praktycznych wskazówek, jakie otrzymali podczas szkolenia. Podkreślili, że zdobyli konkretne informacje dotyczące sposobów interwencji. Podczas szkolenia zostały omówione konkretne przykłady, które pomagały lepiej zrozumieć omawiane zagadnienia.

Uczestnicy wyrażali również uznanie dla prowadzącej, uważając ją za fachowca. Doceniali jej konkretne wskazówki i wiedzę. Podkreślali, że szkolenie dostarczyło zarówno informacji teoretycznych, jak i praktycznej wiedzy, co jest istotne w pracy z dziećmi i młodzieżą. Prowadząca spotkanie została pozytywnie oceniona za sprawną i interesującą prezentację tematu. Uczestnicy podkreślali, że szkolenie spełniło ich oczekiwania, dostarczając konkretnych i rzeczowych informacji. Wartością szkolenia była również możliwość konwersacji i dzielenia się doświadczeniami związanymi z pracą oraz możliwość uzyskania praktycznych wskazówek do pracy terapeutycznej z uczniami. Tematyka szkolenia została uznana za bardzo potrzebną, ze względu na coraz większą liczbę problemów emocjonalnych u dzieci i młodzieży. Uczestnicy wyrażali przekonanie, że zdobyta wiedza będzie pomocna w rozpoznawaniu i reagowaniu na te problemy.

Podsumowując, szkolenie zostało bardzo wysoko ocenione przez uczestników, którzy docenili praktyczne informacje, konkretne przykłady i wiedzę prowadzącej. Wskazali również na istotność tematu i potrzebę posiadania odpowiedniej wiedzy w pracy z dziećmi i młodzieżą dotkniętą depresją i samookaleczeniami.

Dodaj komentarz