hello world!
Published: 6 marca 2023

Konflikty rówieśnicze

Dnia 6 marca 2023 roku trener Fundacji Wsparcie i Rozwój, Tomasz Garstka poprowadził szkolenie online nt: Konflikty rówieśnicze - jak nauczyć uczniów, żeby sami sobie z nimi poradzili? Konflikty są naturalną częścią rówieśniczych kontaktów. Nie chodzi o to, żeby nauczyciel interweniował w sytuacji każdego sporu, lecz żeby nauczył młodych ludzi rozumieć powody konfliktów oraz stosować skuteczne, sposoby samodzielnego ich rozwiązywania. W ten sposób umożliwia uczniom rozwój w budowaniu autonomii, a sam przestaje pełnić funkcję policjanta. Treści szkolenia dotyczyły m.in. źródeł sporów rówieśniczych, skutecznych sposobów zapobiegania, unikania eskalacji i rozwiązywania konfliktów. Przygotowania uczniów do samodzielnego zażegnania sporów.

W opinii nauczycieli szkolenie zapewniło wiele wartościowych wskazówek, porad, przykładów i ćwiczeń. Szkolenie okazało się merytoryczne i skupiało się na pracy na konkretach, co pozwoliło nauczycielom na usystematyzowanie swojej wiedzy i zdobycie nowych umiejętności, które będą przydatne w pracy wychowawczej. Pomimo braku czasu na pełne wyczerpanie tematu, szkolenie przyczyniło się do poszerzenia wiedzy nauczycieli na temat konfliktów rówieśniczych i sposobów ich rozwiązywania. Nauczyciele docenili ciekawy sposób przedstawienia zagadnienia oraz uwagę na wiele czynników, na które nie zwracali uwagi. Podsumowując, szkolenie okazało się wartościowe i nauczyciele zamierzają wykorzystać zdobytą wiedzę w swojej pracy wychowawczej, ponieważ konflikty są nieuniknione, a nauczyciele muszą pomóc młodym ludziom w rozwiązywaniu ich skutecznie.

Dodaj komentarz