hello world!
Published: 8 maja 2023

Zaburzenia ze spektrum autyzmu

W dniach 13 i 20 marca oraz 24 kwietnia i 8 maja 2023 roku przeprowadziliśmy dwa szkolenia online dotyczące zaburzeń ze spektrum autyzmu. Odbiorcami pierwszego spotkania byli nauczyciele, pedagodzy i psychologowie z obszaru całej Polski. Uczestnikami spotkania w dniach 24 kwietnia i 8 maja byli przedstawiciele Rad Pedagogicznych z dwóch szkół z Gminy Mirzec (Szkoły Podstawowa im. Janusza Korczaka w Tychowie Nowym i Szkoły Podstawowa im. Świętego Jana Pawła II w Gadce). Szkolenia dotyczyły zaburzenia ze spektrum autyzmu bez zaburzeń rozwoju intelektualnego i bez upośledzenia funkcjonalnego języka (w starej klasyfikacji Zespół Aspergera). Szkolenia były bardzo pozytywnie ocenione przez uczestników. Ich zdaniem były bardzo praktyczne i skoncentrowane na dostarczeniu konkretnych narzędzi i przykładów do pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu. Prowadząca, entuzjastyczny nauczyciel z bogatym doświadczeniem, skutecznie przekazała istotne informacje związane z tym zagadnieniem. Dzięki szkoleniom uczestnicy zdobyli wiedzę potrzebną do skutecznej pracy. Duża ilość praktycznych przykładów, ćwiczeń i wskazówek pozwoliła usystematyzować i poszerzyć zdobyte kompetencje. Treści szkoleń były rzeczowe, konkretnie przedstawione, a ich praktyczne zastosowanie było widoczne. Prowadząca nie tylko przekazała wiedzę, ale również dzieliła się własnym doświadczeniem, co stanowiło dodatkową wartość dla uczestników. Omówione sytuacje miały charakter realny i przydatny w pracy edukacyjnej, co pozwala uczestnikom skutecznie wykorzystać zdobytą wiedzę w codziennej pracy z uczniami ze spektrum autyzmu. Szkolenia dostarczyły cennych informacji, szczególnie dotyczących praktycznych aspektów pracy z dziećmi na spektrum autyzmu, które niekoniecznie są powszechnie dostępne. Treści przekazywane przez prowadzącą były jasne i przystępne, co pozwoliło uczestnikom z różnym poziomem doświadczenia skorzystać z prezentowanych materiałów.

Podsumowując, szkolenia były bardzo wartościowe i dostarczyły uczestnikom praktycznych narzędzi oraz wiedzy niezbędnej do efektywnej pracy z uczniami ze spektrum autyzmu. Prowadząca szkolenia przekazała treści merytoryczne w sposób przystępny i inspirujący, co pozwoliło uczestnikom z różnym doświadczeniem zdobyć nowe kompetencje i wzbogacić podejście do pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu.

Dodaj komentarz