hello world!
Published: 26 września 2023

Jak z grupy zrobić współpracujący zespół

W dniu 26 września 2023 roku przeprowadziliśmy szkolenie online na temat „Jak z grupy zrobić współpracujący zespół. Rozpoznaj niejawne mechanizmy i procesy grupowe”. Spotkanie poprowadził trener Fundacji Wsparcie i Rozwój, Tomasz Garstka. Nauczyciele wykazali duże zainteresowanie tematem i proponowanymi rozwiązaniami. Na szkoleniu uczestnicy poznali naukową argumentację przeciw popularnemu mitowi uniwersalnych faz rozwoju grupy i zgłębili rzeczywiste procesy w niej zachodzące. Szkolenie pozwoliło uczestnikom zrozumieć mechanizmy rządzące grupą i dzięki temu lepiej nimi zarządzać, bez popadania w złudzenie efektywności utrzymywania dyscypliny wyłącznie poprzez kontrolę. Szkolenie zdaniem uczestników pokazało dynamikę rozwoju i funkcjonowania grupy potwierdzoną badaniami empirycznymi. Zdaniem uczestników na szkoleniu było ciekawe i dostarczyło dużo informacji o zasadach działania grup i wpływie na nie różnych czynników. Uczestnicy docenili zdobytą wiedzę i umiejętności, a także kompetencje prowadzącego, Pana Tomasza, który starał się wyczerpująco odpowiadać na pytania. Warto podkreślić, że szkolenie poruszyło ciekawe i aktualne zagadnienia związane z pracą w grupach, dostarczając uczestnikom nowej perspektywy na tę tematykę.

Ogólnie rzecz biorąc, uczestnicy uzmysłowili sobie, że istnieje potrzeba uwzględnienia zarówno teorii, jak i praktyki podczas takich szkoleń, aby umożliwić efektywne przekształcanie grup we współpracujące zespoły.

Dodaj komentarz