hello world!
Published: 28 marca 2023

Jak radzić sobie z prowokacjami uczniowskimi?

W dniach 27 i 28 marca 2023 roku przeprowadziliśmy szkolenie online pt. Prowokacyjne zachowania uczniów i uczennic wobec nauczycielek i nauczycieli. Jak je rozumieć? Jak im zapobiegać? Jak na nie reagować? Szkolenie z nauczycielami z obszaru całej Polski poprowadził trener fundacji Tomasz Garstka. Podczas szkolenia analizowano przejawy różnych typów prowokacji oraz ich funkcje. W oparciu o przykłady z praktyki scharakteryzowano destrukcyjne sposoby reagowania na prowokacje, jak również omówiono i ćwiczono wypracowane konstruktywne sposoby reagowania na prowokacyjne zachowania uczniów.

Szkolenie było bardzo wartościowe i przydatne, zwłaszcza dla osoby na początku swojej kariery. Prowadzący wykazał się przygotowaniem i trafnymi komentarzami, co wpłynęło pozytywnie na jakość przekazu. Ważne było również aktywizowanie uczestników poprzez interaktywne elementy szkolenia. Praca w grupach w oddzielnych pokojach umożliwiła uczestnikom praktyczne zastosowanie omawianych zagadnień i wymianę doświadczeń. Przyjazny stosunek prowadzącego do uczestników sprzyjał otwartej atmosferze i motywacji do aktywnego udziału.

Wiedza przekazywana podczas szkolenia była rzetelna, oparta na doświadczeniach praktyków. Dzielenie się własnym doświadczeniem przez uczestników dodatkowo wzbogaciło treść i dostarczyło realnych przykładów.

Szkolenie pomogło ugruntować dotychczasowe wiadomości oraz potwierdziło skuteczność pewnych podejść. Cenne były liczne uwagi i spostrzeżenia, które z pewnością nauczyciele, jak stwierdzili, wykorzystają w swojej dalszej pracy.

Temat prowokacyjnych zachowań uczniów jest niezwykle aktualny i istotny w dzisiejszej szkole, dlatego to szkolenie okazało się niezwykle przydatne i inspirujące. Forma warsztatowa przyczyniła się do praktycznego zrozumienia omawianych zagadnień i wzmocniła umiejętności w radzeniu sobie z tym wyzwaniem.

Dodaj komentarz