hello world!
Published: 28 lutego 2023

Depresja i samookaleczenia wśród dzieci i młodzieży

W dniach 21 i 28 lutego 2023 roku dr Katarzyna Pankowska-Jurczyk poprowadziła szkolenia online dotyczące depresji oraz samookaleczeń wśród dzieci i młodzieży. Odbiorcami spotkania 21 lutego byli nauczyciele, pedagodzy i psychologowie z obszaru całej Polski. W dniu 28 lutego w szkoleniu uczestniczyli nauczyciele z Miejskiego Zespołu Szkół Nr 8 w Krośnie. Podczas szkoleń nauczyciele dowiedzieli się, jakie mogą być przyczyny i jak reagować podczas pojawienia się samookaleczeń. Poznali objawy depresji u dzieci i młodzieży oraz czym różnią się te objawy od objawów depresji u dorosłych.  W dalszej części dowiedzieli się, jak powinna wyglądać profilaktyka oraz jakie działania można/należy podjąć w szkole, a jakie w domu. Na koniec przeanalizowano mity dotyczące depresji. Podsumowując, w opinii nauczycieli szkolenie dotyczące depresji i samookaleczeń było bardzo wartościowe i merytoryczne. Prowadząca prezentowała treści w sposób ciekawy i przystępny, skupiając się zarówno na aspektach teoretycznych, jak i praktycznych. Uczestnicy otrzymali wiele przydatnych informacji i wskazówek, które będą mogli wykorzystać w codziennej pracy pedagogicznej. Ważnym aspektem szkolenia był także fakt, że prowadząca chętnie odpowiadała na pytania uczestników i dzieliła się swoją wiedzą oraz doświadczeniem. Całość szkolenia pozostawiła pozytywne wrażenie i z pewnością przyczyni się do lepszego zrozumienia problematyki depresji i samookaleczeń wśród uczniów oraz umożliwi skuteczniejszą interwencję w przypadku zaistnienia takiej sytuacji.

Dodaj komentarz