hello world!
Published: 13 grudnia 2023

ADHD, czyli „żywe srebro” lub „samochód bez hamulców”

W dniu 13 grudnia 2023 roku przeprowadziliśmy spotkanie online dotyczące dzieci z ADHD. Spotkanie poprowadziła trenerka Fundacji Wsparcie i Rozwój Anna Pyziekiewicz. Uczestnicy poznali objawy i charakterystyczne zachowania ucznia z ADHD, dowiedzieli się jednocześnie jak uporządkować otoczenie i określić wyraźnie granice w przestrzeni. Na spotkaniu poruszono również temat tworzenia regulaminów, mówiono o sile konsekwencji i zasadach współpracy z rodzicami. Nauczyciele dowiedzieli się również jak modelować właściwe zachowania społeczne i reagować na trudne emocje. Zdaniem uczestników szkolenie było bardzo wartościowe, oferując dużą ilość informacji przekazywanych w interesujący sposób. Wiele cennych informacji dotyczących pomocy dzieciom z ADHD. Spotkanie w opinii odbiorców było bardzo dobrze przygotowane i profesjonalnie przeprowadzone. Temat został uznany za szeroki, sugerując konieczność omówienia go bardziej szczegółowo i z różnych perspektyw, zwłaszcza dla różnych grup wiekowych. Zaproponowano także utworzenie stałego czatu do wymiany doświadczeń jako kontynuacji szkolenia. Doświadczenie prowadzącej zostało pozytywnie ocenione, co przyczyniło się do skoncentrowanego odbioru przekazywanych treści. Podsumowując, szkolenie dostarczyło bardzo przydatnych informacji, szczególnie dla osób początkujących, oferując ciekawe i praktyczne wskazówki. W pełni odpowiedziało na oczekiwania uczestników.

Dodaj komentarz