hello world!
Published: 5 lutego 2024

Depresja i samookaleczenia wśród dzieci i młodzieży

W dniu 5 lutego 2024 roku dr Katarzyna Pankowska-Jurczyk, trenerka Fundacji Wsparcie i Rozwój poprowadziła szkolenie dotyczące depresji oraz samookaleczeń wśród dzieci i młodzieży. Odbiorcami spotkania byli nauczyciele, pedagodzy psychologowie z Zespołu Szkół IM. PREZYDENTA IGNACEGO MOŚCICKIEGO w Zielonce. Podczas szkolenia nauczyciele dowiedzieli się, jakie mogą być przyczyny i jak reagować podczas pojawienia się samookaleczeń. Poznali objawy depresji u dzieci i młodzieży oraz czym różnią się te objawy od objawów depresji u dorosłych. W trakcie spotkania każdy mógł zadawać pytania i dzielić się swoimi doświadczeniami. Szkolenie było bardzo ciekawe i przydatne. Uczestnicy wyrazili zadowolenie z tematyki oraz sposobu prezentacji. Zauważono, że temat został omówiony rzeczowo i merytorycznie, co pozwoliło poszerzyć wiedzę na temat depresji i samookaleczeń u młodzieży. Chociaż niektórzy uczestnicy sugerowali trochę szybsze tempo szkolenia, ogólnie treści zostały przekazane w sposób przystępny i treściwy. Uczestnicy stwierdzili, że szkolenie będzie przydatne w ich pracy zawodowej oraz osobistej, pomagając w lepszej opiece nad uczniami i poszerzeniu umiejętności komunikacyjnych. Dodatkowo tematy poruszone były interesujące i praktyczne, a uczestnicy docenili konkretną wiedzę praktyczną, którą mogą zastosować w swojej pracy. Szkolenie spełniło oczekiwania uczestników.

Dodaj komentarz