hello world!
Published: 30 listopada 2023

Krytyczne myślenie

W dniu 30 listopada 2023 roku odbyło się zdalne spotkanie osób zainteresowanych tematyką krytycznego myślenia w edukacji. Odbiorcami szkolenie byli przedstawiciele rady pedagogicznej Zespołu Szkół w Wodyniach. Spotkanie miało charakter seminaryjno-dyskusyjny. Prowadzący spotkanie psycholog Tomasz Garstka, trener fundacji przedstawił sposoby rozumienia terminu krytyczne myślenie, jego fundamenty, zasady i pytania pomocnicze, które umożliwiają jego aplikację w nauczaniu. Uczenie młodych ludzi krytycznego myślenia jest ważne dla ich rozwoju intelektualnego i emocjonalnego. Można to robić poprzez stwarzanie okazji do przeprowadzania dyskusji i wymiany opinii na różne tematy, uczenie ich jak analizować różne źródła informacji i jak rozpoznawać i kwestionować fałszywe informacje. Młodzi ludzie powinni być też uczeni jak formułować pytania i jak szukać odpowiedzi, jak rozwiązywać problemy i jak podejmować decyzje. Ważne jest też, by dzieci i młodzież uczyły się, czerpiąc z własnych doświadczeń, a nie tylko przez analizy gotowych przykładów. Szkolenie spełniło oczekiwania uczestników.

Dodaj komentarz