hello world!
Published: 14 listopada 2023

Depresja wśród dzieci i młodzieży. Samookaleczenia

W dniu 14 listopada 2023 roku dr Katarzyna Pankowska-Jurczyk poprowadziła szkolenie online dotyczące depresji oraz samookaleczeń wśród dzieci i młodzieży. Uczestnicy szkolenia dowiedzieli się, jakie mogą być przyczyny i jak reagować podczas pojawienia się samookaleczeń. Poznali objawy depresji u dzieci i młodzieży oraz czym różnią się te objawy od objawów depresji u dorosłych. Przeanalizowano mity dotyczące depresji. Szkolenie w wysokim stopniu spełniło oczekiwania odbiorców. Ich zdaniem mieli oni okazję zdobyć istotne informacje na temat sygnałów, które mogą wskazywać na początki samookaleczeń lub depresji. Szkolenie dostarczyło praktycznej wiedzy, umożliwiając uczestnikom udział w dyskusji i zdobycie wglądu w omawiane zagadnienia.

Prowadząca szkolenie została oceniona jako rzeczowa i jasna w przekazywaniu informacji, wspierając się przykładami. Jej kompetencje oraz ogromne doświadczenie zostały pozytywnie zauważone przez uczestników. Wypowiedzi odbiorców podkreślają, że szkolenie było źródłem istotnych informacji, które mogą być przydatne w pracy zawodowej, zwłaszcza w kontekście depresji i samookaleczeń u młodzieży.

Uczestnicy docenili również praktyczny charakter przekazu, który został przedstawiony w przystępny sposób. Wartością dodaną szkolenia była zgodność przekazywanej wiedzy z aktualnym stanem wiedzy na temat depresji i samookaleczeń. Ogólne podziękowania wyrażają satysfakcję z udziału w tak interesującym i rzeczowym szkoleniu.

Dodaj komentarz