hello world!
Published: 22 listopada 2023

Zaburzenia ze spektrum autyzmu

W dniach 8 i 15 listopada oraz 22 listopada 2023 roku przeprowadziliśmy dwa szkolenia online dotyczące zaburzeń ze spektrum autyzmu. Odbiorcami pierwszego spotkania byli nauczyciele, pedagodzy i psychologowie z obszaru całej Polski. Uczestnikami spotkania w dniu 22 listopada byli przedstawiciele Rady Pedagogicznej ze Szkoły Podstawowej we Wronowie. Szkolenia dotyczyły zaburzenia ze spektrum autyzmu bez zaburzeń rozwoju intelektualnego i bez upośledzenia funkcjonalnego języka (dawniej Zespół Aspergera). Podczas spotkań nauczyciele poznali wiele praktycznych rozwiązań i strategii dotyczących zasad i organizacji pracy z dzieckiem. Szkolenia zostały przez uczestników bardzo pozytywnie ocenione. Wyrazili oni wdzięczność za możliwość uczestnictwa w szkoleniach, a prowadzącą ocenili jako osobę posiadającą dużą wiedzę merytoryczną i doświadczenie.

Prowadząca skupiła się na przekazaniu istotnych informacji oraz praktycznych wskazówek dotyczących pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu. Jej doświadczenie w pracy z uczniami ze spektrum zostało docenione, a uczestnicy zauważyli, że omawiane zagadnienia zostały przedstawione w sposób czytelny i jasny. Wypowiedzi uczestników podkreślają, że szkolenia były interesujące, a informacje były uzupełnione o praktyczne ćwiczenia. Warto zaznaczyć, że prowadząca szczegółowo omawiała tematy, często korzystając z własnych doświadczeń, co dodatkowo wzbogaciło przekazywane treści. Uczestnicy cenią również fakt, że szkolenia były zorientowane na praktyczne aspekty pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu.

Z opinii uczestników wydobywają się również pozytywne uwagi dotyczące zastosowania zdobytej wiedzy w codziennej pracy z uczniami. Informacje poparte przykładami oraz ćwiczenia zdobyte podczas szkoleń zostały uznane za cenne i pomocne w praktyce zawodowej. Ogólnie, uczestnicy wyrazili satysfakcję z udziału w szkoleniu, podkreślając jego przydatność i praktyczność.

Dodaj komentarz