hello world!
Published: 5 marca 2024

Terapia ręki – wspomaganie rozwoju dziecka

W dniach 30 stycznia i 5 marca 2024 roku dwie trenerki Fundacji Wsparcie i Rozwój, dr Katarzyna Pankowska-Jurczyk i Marzena Dżuman, przeprowadziły warsztaty online nt.: „Terapia ręki - wspomaganie rozwoju dziecka”. Szkolenie skierowane było do wszystkich osób pracujących indywidualnie z dzieckiem: rodziców, opiekunów, psychologów, pedagogów, terapeutów, nauczycieli. Szkolenie w wysokim stopniu spełniło oczekiwania uczestników. Zwrócono uwagę na dużo propozycji ćwiczeń ruchowych oraz manualnych, przy użyciu ciekawych i dostępnych materiałów. Zajęcia według uczestników poszerzyły wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie terapii ręki i zostały profesjonalnie prowadzone.

Po szkoleniu uczestnicy wyrazili swoje zadowolenie z jego przebiegu i zawartości. Podkreślili ogromne zaangażowanie prowadzących w przekazanie wiedzy i doświadczenia oraz docenili kreatywne podejście do pracy, co zaowocowało ciekawymi i praktycznymi ćwiczeniami. Informacje przekazane były dokładne, sprecyzowane i bardzo przydatne w pracy z dziećmi, co pozwoliło uczestnikom poczuć się przygotowanymi do poprowadzenia terapii. Szczególnie cenili sobie praktyczne przykłady i zadania, które umożliwiły im stosowanie nowo zdobytej wiedzy w praktyce. Ostatecznie, szkolenie zostało wysoko ocenione i uznane za bogate zarówno pod względem merytorycznym, jak i praktycznym, dając uczestnikom pewność siebie i narzędzia do skutecznego działania w swojej pracy.

Dodaj komentarz