przeglądasz

Kategoria: Bez kategorii

ADHD 2

ADHD, czyli „żywe srebro” lub „samochód bez hamulców”

W dniach 3 i 17 kwietnia 2023 roku przeprowadziliśmy dwa spotkanie online dotyczące dzieci z ADHD. Odbiorcami pierwszego spotkania byli nauczyciele, pedagodzy i psychologowie z obszaru całej Polski. Uczestnikami spotkania 17 kwietnia byli przedstawiciele Rady Pedagogicznej z Publicznej Szkoły Podstawowej im. KEN w Szyszkowie. Uczestnicy poznali objawy i charakterystyczne zachowania ucznia z ADHD, dowiedzieli się jednocześnie jak uporządkować otoczenie i określić wyraźnie granice w przestrzeni. Na spotkaniach poruszono […]

Read More
Screenshot at Dec 13 19 11 54 1

Interwencja kryzysowa – diagnoza, zasady i etapy, sposób pracy

W dniu 13 grudnia 2022 roku zorganizowaliśmy szkolenie online pt.: „Interwencja kryzysowa – diagnoza, zasady i etapy, sposób pracy”. Szkolenie poprowadziła trenerka fundacji dr Katarzyna Pankowska-Jurczyk. Na spotkaniu uczestnicy poznali różnicę między sytuacją trudną a kryzysową. Dowiedzieli się, jakie są kryteria diagnozy selekcyjnej i jak zarządzać sytuacją kryzysową w szkole. Poznali konkretne zasady i etapy interwencji kryzysowej oraz sposoby nawiązywania kontaktu z mediami w kwestii sytuacji kryzysowej […]

Read More
Rece warszaty dzieci

Interwencja wychowawcza i kryzysowa

W dniach 22 listopada i 12 grudnia 2022 roku specjalista fundacji w zakresie interwencji kryzysowej dr Katarzyna Pankowska-Jurczyk poprowadziła w Szkole Podstawowej w Głoskowie spotkanie z rodzicami i uczniami w zakresie interwencji wychowawczej i kryzysowej. Celem tych zajęć była pomoc uczniom i rodzicom w radzeniu sobie z trudnościami i problemami, z którymi mogą spotkać się w szkole. Takie działania mogą obejmować różne formy pomocy, takie jak indywidualne lub grupowe rozmowy z uczniem, […]

Read More
Prowokacje1

Prowokacje uczniowskie – Jak sobie z nimi radzić?

W dniach 14 i 30 marca oraz w dniach 21 i 22 marca 2022 roku przeprowadziliśmy spotkania dotyczące radzenia sobie z prowokacjami uczniowskimi. Nauczyciele uczestniczący w szkoleniu online w dniach 21 i 22 marca, to osoby pracujące w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych z obszaru całej Polski. Uczestnikami spotkania dnia 20 października byli przedstawiciele rady pedagogicznej ze Szkoły Podstawowej nr 2 z miejscowości Sławno. Spotkania były poświęcone rozumieniu i reagowaniu na prowokacyjne zachowania uczniów […]

Read More
Depresja6

Depresja wśród dzieci i młodzieży. Samookaleczenia

W dniu 14 marca 2022 roku dr Katarzyna Pankowska-Jurczyk poprowadziła kolejne szkolenie online dotyczące depresji oraz samookaleczeń wśród dzieci i młodzieży. Odbiorcami szkolenia byli dyrektorzy, nauczyciele, psychologowie i pedagodzy z dwóch Szkół Podstawowych (z miejscowości Banie i z miejscowości Lubanowo). Podczas szkolenia nauczyciele dowiedzieli się, jakie mogą być przyczyny i jak reagować podczas pojawienia się samookaleczeń. Poznali objawy depresji u dzieci i młodzieży oraz czym różnią się te objawy […]

Read More
Zyrardow3

Forum Zdrowia i Urody

Dnia 5 marca 2016r. podczas konferencji w Żyrardowie członkini naszego Zespołu Ekspertów wygłosiła wykład pt. „Rola motywacji w procesie nauczania”. Wykład dotyczył skuteczności wpływu motywatorów zewnętrznych na motywację wewnętrzną dziecka oraz jej stymulacji przez umiejętne działania nauczyciela, rodzica, opiekuna. Tego samego dnia przeprowadzono również warsztaty na temat efektywnych metod motywowania uczniów do nauki. Odbiorcy mieli możliwość poznania wielu technik wydobywania i wzmacniania zasobów, w których aktywnie […]

Read More
Zyrardow1

Forum Zdrowia i Urody

4 marca 2016r. członkini naszego Zespołu Ekspertów wygłosiła wykład pt.: „Jak rozmawiać? Podstawowe zasady” oraz przeprowadziła warsztaty dla rodziców i nauczycieli nt.: „Efektywne techniki komunikacji interpersonalnej nauczyciel – rodzic”. Wykład i warsztaty odbywały się podczas III-go Żyrardowskiego Forum Zdrowia i Urody w Centrum Kultury w Żyrardowie. Organizatorami wydarzenia oprócz Fundacji Wsparcie i Rozwój byli m.in. Collegium Masoviense – Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu, Policealna […]

Read More
agresja2

Przeciwdziałanie agresji i przemocy

24 lutego 2016r. przeprowadziliśmy spotkanie z grupą nauczycieli dotyczące analizy indywidualnych przypadków związanych z „Przeciwdziałaniem agresji i przemocy”. Zajęcia poprowadzone były w małej grupie i miały charakter czysto praktyczny. Przeanalizowaliśmy konkretne przypadki i znaleźliśmy potencjalne, możliwe rozwiązania. Uczestnicy mieli również możliwość przeprowadzenia przykładowej rozmowy interwencyjnej. Nauczyciele uznali szkolenie za użyteczne i dające możliwość poszerzenia zasobów dotychczasowych umiejętności. Przykładowe wypowiedzi nauczycieli: „Szkolenie bardzo przydatne […]

Read More
certyfikat

Certyfikowany kurs „Interwencja kryzysowa w szkole/przedszkolu”

Rozpoczynamy nabór na certyfikowany kurs „Interwencja kryzysowa w szkole/przedszkolu”. Szkolenie przeznaczone jest dla dyrektorów, nauczycieli, psychologów, pedagogów. Kurs obejmuje 154 godz. dyd. i zakończony jest egzaminem. Po ukończeniu kursu uczestnicy otrzymają Certyfikat Interwenta Kryzysowego przyznawany przez Fundację Wsparcie i Rozwój. Kurs prowadzony będzie przez wysoko wykwalifikowaną kadrę. https://wsparcieirozwoj.org/szkolenia/interwencja-kryzysowa-w-szkole-przedszkolu-certyfikat-interwenta-kryzysowego/

Read More