hello world!
Published: 9 marca 2016

Forum Zdrowia i Urody

Dnia 5 marca 2016r. podczas konferencji w Żyrardowie członkini naszego Zespołu Ekspertów wygłosiła wykład pt. „Rola motywacji w procesie nauczania”. Wykład dotyczył skuteczności wpływu motywatorów zewnętrznych na motywację wewnętrzną dziecka oraz jej stymulacji przez umiejętne działania nauczyciela, rodzica, opiekuna. Tego samego dnia przeprowadzono również warsztaty na temat efektywnych metod motywowania uczniów do nauki. Odbiorcy mieli możliwość poznania wielu technik wydobywania i wzmacniania zasobów, w których aktywnie i bardzo chętnie uczestniczyli. Warsztaty miały także na celu przybliżenie metody tutorskiej stosowanej w edukacji od niedawna. Treści przekazane podczas wykładu i warsztatu spotkały się z dużym zainteresowaniem odbiorców.

Dodaj komentarz