hello world!
Published: 14 marca 2022

Depresja wśród dzieci i młodzieży. Samookaleczenia

W dniu 14 marca 2022 roku dr Katarzyna Pankowska-Jurczyk poprowadziła kolejne szkolenie online dotyczące depresji oraz samookaleczeń wśród dzieci i młodzieży. Odbiorcami szkolenia byli dyrektorzy, nauczyciele, psychologowie i pedagodzy z dwóch Szkół Podstawowych (z miejscowości Banie i z miejscowości Lubanowo). Podczas szkolenia nauczyciele dowiedzieli się, jakie mogą być przyczyny i jak reagować podczas pojawienia się samookaleczeń. Poznali objawy depresji u dzieci i młodzieży oraz czym różnią się te objawy od objawów depresji u dorosłych. W dalszej części dowiedzieli się, jak powinna wyglądać profilaktyka oraz jakie działania można/należy podjąć w szkole, a jakie w domu. W trakcie szkolenia przeanalizowano konkretne przypadki i sytuacje. Zdaniem uczestników podczas spotkania pojawiło się wiele ważnych informacji dotyczących tematu. Zwrócono uwagę na ciekawą formę przekazu i dobry dobór treści. W opinii uczestników podano dużo przykładów różnych sytuacji i wiele praktycznych wskazówek. Treści ich zdaniem będą bardzo przydatne w pracy z dziećmi i młodzieżą zagrożonych depresją. Nauczyciele zwrócili również uwagę na duże doświadczenie i wiedzę osoby prowadzącej. Która przedstawiła treści w sposób jasny i klarowny. Przykładowe wypowiedzi uczestników dotyczące szkolenia: „Zdarza się, że w szkole napotykamy problemy, związane z przedstawioną tematyką a dzięki szkoleniu wiemy, jak powinniśmy reagować”, „Ważne, że pojawiła się analiza zachowań w szkole, identyfikacja problemu i sposób rozmowy z rodzicem", "Przedstawione treści wzmogły moją czujność, zwróciły uwagę na to, by bacznie obserwować uczniów". Szkolenie w dużym stopniu spełniło oczekiwania nauczycieli.

Dodaj komentarz