hello world!
Published: 25 lutego 2016

Przeciwdziałanie agresji i przemocy

24 lutego 2016r. przeprowadziliśmy spotkanie z grupą nauczycieli dotyczące analizy indywidualnych przypadków związanych z „Przeciwdziałaniem agresji i przemocy”. Zajęcia poprowadzone były w małej grupie i miały charakter czysto praktyczny. Przeanalizowaliśmy konkretne przypadki i znaleźliśmy potencjalne, możliwe rozwiązania. Uczestnicy mieli również możliwość przeprowadzenia przykładowej rozmowy interwencyjnej. Nauczyciele uznali szkolenie za użyteczne i dające możliwość poszerzenia zasobów dotychczasowych umiejętności. Przykładowe wypowiedzi nauczycieli: „Szkolenie bardzo przydatne ze względu na częstotliwość i różnorodność interwencji w szkole”, „Wiele ważnych rzeczy teoretycznych i praktycznych”, „Sytuacje omawiane na szkoleniu często mają miejsce w szkole”, „Temat dotyczył sytuacji z którymi spotykam się w pracy”, „Możliwość zastosowania teorii w praktyce”.

Dodaj komentarz