hello world!
Published: 30 marca 2022

Prowokacje uczniowskie – Jak sobie z nimi radzić?

W dniach 14 i 30 marca oraz w dniach 21 i 22 marca 2022 roku przeprowadziliśmy spotkania dotyczące radzenia sobie z prowokacjami uczniowskimi. Nauczyciele uczestniczący w szkoleniu online w dniach 21 i 22 marca, to osoby pracujące w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych z obszaru całej Polski. Uczestnikami spotkania dnia 20 października byli przedstawiciele rady pedagogicznej ze Szkoły Podstawowej nr 2 z miejscowości Sławno. Spotkania były poświęcone rozumieniu i reagowaniu na prowokacyjne zachowania uczniów i uczennic wobec nauczycieli i nauczycielek. Szkolenia prowadził psycholog Tomasz Garstka, trener Fundacji Wsparcie i Rozwój. Z największym zainteresowaniem spotkało się omówienie prowokacji młodych ludzi, które nie są przez nich przemyślane i zaplanowane. Ćwiczenia dotyczyły strategii rozmowy z uczniami i uczennicami, dobranymi do zidentyfikowanego typu prowokacji. Zdaniem uczestników szkolenia uporządkowały wiedzę, która poparta była konkretnymi przypadkami. Podczas spotkań można było przeanalizować własne sytuacje i poznać sprawdzone sposoby reagowania. W opinii nauczycieli prowadzący poprowadził spotkania w sposób profesjonalny i rzetelny, wspierając się konkretnymi, potwierdzonymi naukowo założeniami. Szkolenia w wysokim stopniu spełniły oczekiwania uczestników i ich zdaniem będą bardzo pomocne w dalszej pracy zawodowej.

Dodaj komentarz