hello world!
Published: 22 lutego 2016

Certyfikowany kurs „Interwencja kryzysowa w szkole/przedszkolu”

Rozpoczynamy nabór na certyfikowany kurs „Interwencja kryzysowa w szkole/przedszkolu”. Szkolenie przeznaczone jest dla dyrektorów, nauczycieli, psychologów, pedagogów. Kurs obejmuje 154 godz. dyd. i zakończony jest egzaminem. Po ukończeniu kursu uczestnicy otrzymają Certyfikat Interwenta Kryzysowego przyznawany przez Fundację Wsparcie i Rozwój. Kurs prowadzony będzie przez wysoko wykwalifikowaną kadrę.

https://wsparcieirozwoj.org/szkolenia/interwencja-kryzysowa-w-szkole-przedszkolu-certyfikat-interwenta-kryzysowego/

Dodaj komentarz