Sztuka zadawania pytań

Rozwijane kompetencje: zadawanie pytań, efektywna komunikacja, kreatywność,

Cele szkolenia 

  • Uporządkowanie wiedzy na temat umiejętności komunikacyjnych ważnych w pracy z ludźmi.
  • Doskonalenie umiejętności zadawania różnych rodzajów pytań w zależności od postawionego celu.
  • Rozwijanie precyzji w komunikowaniu się z uwzględnieniem różnic między ludźmi.

Treści

  1. Umiejętności komunikacyjne ważne w pracy z ludźmi - aktywne słuchanie, zadawanie pytań, podsumowywanie, parafrazowanie, klaryfikowanie, sprawdzanie rozumienia.
  2. Pytania, uczącego się czyli pytania, które budują ludzi.
  3. Rodzaje pytań i ich znaczenie w osiąganiu określonych celów.
  4. Dialog a nie przesłuchanie czyli umiejętność prowadzenia rozmowy.
  • Tworzenie tzw. mocnych pytań - ćwiczenia praktyczne. Opracowanie listy pytań przydatnych w pracy zespołowej i kontakcie z klientem.

Metody pracy:
mini wykład, dyskusja, analiza przypadku, scenki, ćwiczenia praktyczne

80% czasu zajęć prowadzona warsztatowo

liczba godzin -  8

Zajęcia poprowadzi
dr Renata Stoczkowska - Fundacja Wsparcie i Rozwój, Warszawa
Coach ACSTH; absolwentka studiów podyplomowych Coaching i Mentoring w Edukacji i Organizacjach Społecznych oraz Nowy zawód coach z certyfikacją VCC.
Specjalista ds. badań (diagnoza i ewaluacja), wykładowca i szkoleniowiec.

Za pomocą poniższego formularza dokonasz zgłoszenia na szkolenie grupowe


 

Pracujemy nad nową wersją naszej strony internetowej.

Już wkrótce zaprezentujemy nową ofertę szkoleniową.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Więcej informacji.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close