Sztuka zadawania pytań

Rozwijane kompetencje: zadawanie pytań, efektywna komunikacja, kreatywność,

Cele szkolenia 

  • Uporządkowanie wiedzy na temat umiejętności komunikacyjnych ważnych w pracy z ludźmi.
  • Doskonalenie umiejętności zadawania różnych rodzajów pytań w zależności od postawionego celu.
  • Rozwijanie precyzji w komunikowaniu się z uwzględnieniem różnic między ludźmi.

Treści

  1. Umiejętności komunikacyjne ważne w pracy z ludźmi - aktywne słuchanie, zadawanie pytań, podsumowywanie, parafrazowanie, klaryfikowanie, sprawdzanie rozumienia.
  2. Pytania, uczącego się czyli pytania, które budują ludzi.
  3. Rodzaje pytań i ich znaczenie w osiąganiu określonych celów.
  4. Dialog a nie przesłuchanie czyli umiejętność prowadzenia rozmowy.
  • Tworzenie tzw. mocnych pytań - ćwiczenia praktyczne. Opracowanie listy pytań przydatnych w pracy zespołowej i kontakcie z klientem.

Metody pracy:
mini wykład, dyskusja, analiza przypadku, scenki, ćwiczenia praktyczne

80% czasu zajęć prowadzona warsztatowo

liczba godzin -  8

Zajęcia poprowadzi
dr Renata Stoczkowska - Fundacja Wsparcie i Rozwój, Warszawa
Coach ACSTH; absolwentka studiów podyplomowych Coaching i Mentoring w Edukacji i Organizacjach Społecznych oraz Nowy zawód coach z certyfikacją VCC.
Specjalista ds. badań (diagnoza i ewaluacja), wykładowca i szkoleniowiec.

Za pomocą poniższego formularza dokonasz zgłoszenia na szkolenie grupowe

 

Witaj!

Hey!

Bezpłatne i dofinansowane

sesje coachingowe!

Jesteś gotowa/y?

chcę skorzystać

może innym razem

LUB